ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

سوغات شیرین بهار

فلسطین شرقی

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

باقلوا و شیرینی

باقلوای لوزی ویژه بزرگ

باقلوای لوزی ویژه بزرگ

باقلوا لوزی ویژه کوچک

باقلوا لوزی ویژه کوچک

باقلوا لوزی مخصوص بزرگ

باقلوا لوزی مخصوص بزرگ

باقلوا لوزی مخصوص کوچک

باقلوا لوزی مخصوص کوچک

باقلوا استانبولی مخلوط

پسته،گردو،نارگیل
باقلوا استانبولی مخلوط

لوز مخصوص

لوز مخصوص

باقلوا لوزی اعلاء رو پسته ظرف بزرگ

باقلوا لوزی اعلاء رو پسته ظرف بزرگ

باقلوا لوزی رو پسته اعلاء ظرف کوچک

باقلوا لوزی رو پسته اعلاء ظرف کوچک

باقلوا پیچ اعلاء ظرف بزرگ

باقلوا پیچ اعلاء ظرف بزرگ

باقلوا پیچ اعلاء ظرف کوچک

باقلوا پیچ اعلاء ظرف کوچک

نان چایی ظرف بزرگ

نان چایی ظرف بزرگ

نان چایی کریستال کوچک

نان چایی کریستال کوچک

نان نازک ظرف کوچک

نان نازک ظرف کوچک

نان نخودی کوچک

نان نخودی کوچک

نان برنجی بزرگ

نان برنجی بزرگ

زبان ریز

زبان ریز

مخلوط سنتی بزرگ

مخلوط سنتی بزرگ

آجیل و خشکبار

بادام هندی شور 250 گرم

بادام هندی شور 250 گرم

بادام هندی شور 125 گرم

بادام هندی شور 125 گرم

پسته اکبری دستچین شور 250 گرم

پسته اکبری دستچین شور 250 گرم

پسته احمدآقایی دستچین شور 250 گرم

پسته احمدآقایی دستچین شور 250 گرم

بادام هندی خام 250 گرم

بادام هندی خام 250 گرم

پسته اکبری دستچین شور 125 گرم

پسته اکبری دستچین شور 125 گرم

بادام هندی خام 125 گرم

بادام هندی خام 125 گرم

پسته احمدآقایی دستچین شور 125 گرم

پسته احمدآقایی دستچین شور 125 گرم

پسته احمد آقایی دستچین خام 250 گرم

پسته احمد آقایی دستچین خام 250 گرم

پسته احمدآقایی دستچین خام 125 گرم

پسته احمدآقایی دستچین خام 125 گرم

پسته فندقی دستچین شور 250 گرم

پسته فندقی دستچین شور 250 گرم

پسته فندوقی دستچین شور 125 گرم

پسته فندوقی دستچین شور 125 گرم

مغز فندق خارجی (تفت داده بی نمک) 250 گرم

مغز فندق خارجی (تفت داده بی نمک) 250 گرم

مغز فندق خارجی (تفت داده بی نمک) 125 گرم

مغز فندق خارجی (تفت داده بی نمک) 125 گرم

توت خشک درجه یک 250 گرم

توت خشک درجه یک 250 گرم

کشمش سبز اعلاء ۲۵۰ گرم

کشمش سبز اعلاء ۲۵۰ گرم

سویا نیم کیلو

سویا نیم کیلو

خرما پیارم نیم کیلو

خرما پیارم نیم کیلو

مغز بادام ایرانی خام 250 گرم

مغز بادام ایرانی خام 250 گرم

مغز بادام ایرانی شور 250 گرم

مغز بادام ایرانی شور 250 گرم

مغز پسته قزوین 125 گرم

مغز پسته قزوین 125 گرم

بادام هندی شور نیم کیلو

بادام هندی شور نیم کیلو

پسته اکبری فوق دستچین

پسته اکبری فوق دستچین

تخمه دور سفید گلپری نیم کیلو

تخمه دور سفید گلپری نیم کیلو

تخمه دور سفید گلپری ۲۵۰ گرم

تخمه دور سفید گلپری ۲۵۰ گرم

ذرت نیم کیلو

ذرت نیم کیلو

مغز گردوی اعلاء ایرانی نیم کیلو

مغز گردوی اعلاء ایرانی نیم کیلو

مغز گردوی ایرانی فسنجانی نیم کیلو

مغز گردوی ایرانی فسنجانی نیم کیلو

مغز گردوی ایرانی اعلاء ۲۵۰ گرم

مغز گردوی ایرانی اعلاء ۲۵۰ گرم

مغز گردوی ایرانی فسنجانی ۲۵۰ گرم

مغز گردوی ایرانی فسنجانی ۲۵۰ گرم

تخمه هندوانه قمی نیم گیلو

تخمه هندوانه قمی نیم گیلو

مغز بادام ایرانی نیم کیلو

مغز بادام ایرانی نیم کیلو

بادام هندی شور ۲۵۰ گرم

بادام هندی شور ۲۵۰ گرم

بادام هندی شور ۱۲۵ گرم

بادام هندی شور ۱۲۵ گرم

بادام هندی خام ۲۵۰ گرم

بادام هندی خام ۲۵۰ گرم

بادام هندی خام ۱۲۵ گرم

بادام هندی خام ۱۲۵ گرم

پسته احمدآقایی دستچین شور ۲۵۰ گرم

پسته احمدآقایی دستچین شور ۲۵۰ گرم

پسته احمدآقایی دستچین شور ۱۲۵ گرم

پسته احمدآقایی دستچین شور ۱۲۵ گرم

پسته اکبری دستچین شور ۱۲۵ گرم

پسته اکبری دستچین شور ۱۲۵ گرم

پسته فندوقی دستچین شور ۲۵۰ گرم

پسته فندوقی دستچین شور ۲۵۰ گرم

مغز بادام خارجی شور ۲۵۰ گرم

مغز بادام خارجی شور ۲۵۰ گرم

مغز بادام خارجی شور ۱۲۵ گرم

مغز بادام خارجی شور ۱۲۵ گرم

مغز بادام خارجی خام ۲۵۰ گرم

مغز بادام خارجی خام ۲۵۰ گرم

بادام منقا (بادام کاغذی) شور ۲۵۰ گرم

بادام منقا (بادام کاغذی) شور ۲۵۰ گرم

مغز بادام خارجی خام ۱۲۵ گرم

مغز بادام خارجی خام ۱۲۵ گرم

بادام منقا (بادام کاغذی) شور ۱۲۵ گرم

بادام منقا (بادام کاغذی) شور ۱۲۵ گرم

مغز فندوق خارجی (تفت داده بی نمک) ۲۵۰ گرم

مغز فندوق خارجی (تفت داده بی نمک) ۲۵۰ گرم

مغز فندوق خارجی (تفت داده بی نمک) ۱۲۵ گرم

مغز فندوق خارجی (تفت داده بی نمک) ۱۲۵ گرم

انجیر اعلاء ۲۵۰ گرم

انجیر اعلاء ۲۵۰ گرم

انجیر اعلاء ۱۲۵ گرم

انجیر اعلاء ۱۲۵ گرم

انجیر درجه یک ۲۵۰ گرم

انجیر درجه یک ۲۵۰ گرم

تخمه کدو گوشتی مستانه ۲۵۰ گرم

تخمه کدو گوشتی مستانه ۲۵۰ گرم

آجیل شور درباری ۲۵۰ گرم

پسته اکبری، مغز بادام، بادام هندی، مغز فندوق
آجیل شور درباری ۲۵۰ گرم

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ۲۵۰ گرم

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ۲۵۰ گرم

تخمه کدو مشهدی ۲۵۰ گرم

تخمه کدو مشهدی ۲۵۰ گرم

تخمه دور سفید شور ۲۵۰ گرم

تخمه دور سفید شور ۲۵۰ گرم

تخمه آفتابگردان گلپری ۲۵۰ گرم

تخمه آفتابگردان گلپری ۲۵۰ گرم

بادام زمینی ریز آبلیمویی شور ۲۵۰ گرم

بادام زمینی ریز آبلیمویی شور ۲۵۰ گرم

نخود گل خام ۲۵۰ گرم

نخود گل خام ۲۵۰ گرم

کشمش شانی بدون هسته (مویز) ۲۵۰ گرم

کشمش شانی بدون هسته (مویز) ۲۵۰ گرم

نخود گل شور ۲۵۰ گرم

نخود گل شور ۲۵۰ گرم

عدس برشته ۲۵۰ گرم

عدس برشته ۲۵۰ گرم

شاهدانه ۲۵۰ گرم

شاهدانه ۲۵۰ گرم

آلبالو فرآورده شده گوشتی ۲۵۰ گرم

آلبالو فرآورده شده گوشتی ۲۵۰ گرم

مغز گردوی خارجی سفید ۲۵۰ گرم

مغز گردوی خارجی سفید ۲۵۰ گرم

مغز گردوی سفید خارجی نیم کیلو

مغز گردوی سفید خارجی نیم کیلو

گردوی با پوست ایرانی کاغذی

گردوی با پوست ایرانی کاغذی

گردوی ایرانی ۲۵۰ گرم

گردوی ایرانی ۲۵۰ گرم

بادام زمینی آستانه با پوست ۲۵۰ گرم

بادام زمینی آستانه با پوست ۲۵۰ گرم

خرما خاصویی اعلاء نیم کیلو

خرما خاصویی اعلاء نیم کیلو

تخمه هندوانه گلپری نرم

نیم کیلو
تخمه هندوانه گلپری نرم

برگه زرد آلو

برگه زرد آلو

پسته قزوین شور ۱۲۵ گرم

پسته قزوین شور ۱۲۵ گرم

پسته قزوین خام ۲۵۰ گرم

پسته قزوین خام ۲۵۰ گرم

آجیل شور گردی (عربی) ۲۵۰ گرم

پسته اکبری، مغز بادام، مغز فندوق، بادام هندی
آجیل شور گردی (عربی) ۲۵۰ گرم

پسته قزوین شور ۲۵۰ گرم

پسته قزوین شور ۲۵۰ گرم

خرما زاهدی نیم کیلو

خرما زاهدی نیم کیلو

تخمه کدو ایرانی ۲۵۰ گرم

تخمه کدو ایرانی ۲۵۰ گرم

فندوق برشته الموت ۲۵۰ گرم

فندوق برشته الموت ۲۵۰ گرم

پسته اکبری خام ۲۵۰ گرم

پسته اکبری خام ۲۵۰ گرم

توت خشک اعلاء ۲۵۰ گرم

توت خشک اعلاء ۲۵۰ گرم

پسته فندقی خام ۲۵۰ گرم

پسته فندقی خام ۲۵۰ گرم

قیسی ممتاز صادراتی نیم کیلو

قیسی ممتاز صادراتی نیم کیلو

پسته اکبری دستچین شور ۲۵۰ گرم

پسته اکبری دستچین شور ۲۵۰ گرم

پسته فندوقی دستچین شور ۱۲۵ گرم

پسته فندوقی دستچین شور ۱۲۵ گرم

انجیر درباری ۲۵۰ گرم

انجیر درباری ۲۵۰ گرم

بادام زمینی آستانه ۲۵۰ گرم

بادام زمینی آستانه ۲۵۰ گرم

آجیل شیرین ۲۵۰ گرم

پسته، توت خشک، انجیر، مغز فندوق، بادام خارجی، بادام هندی، میوه حبه، کشمش سلز
آجیل شیرین ۲۵۰ گرم

پسته اکبری خام ۱۲۵ گرم

پسته اکبری خام ۱۲۵ گرم

انجیر درباری ۱۲۵ گرم

انجیر درباری ۱۲۵ گرم

پسته فندقی خام ۱۲۵ گرم

پسته فندقی خام ۱۲۵ گرم

شکلات آبنبات تافی

شکلات شونیز طلایی نیم کیلو

شکلات شونیز طلایی نیم کیلو

شکلات ملیکا صندوقی شونیز نیم کیلو

شکلات ملیکا صندوقی شونیز نیم کیلو

شکلات تلخ 85 درصد آیدین نیم کیلو

شکلات تلخ 85 درصد آیدین نیم کیلو

شکلات تخم مرغی آیدین نیم کیلو

شکلات تخم مرغی آیدین نیم کیلو

شکلات قلبی شونیز نیم کیلو

شکلات قلبی شونیز نیم کیلو

شکلات آندیس پرچمی شونیز نیم کیلو

شکلات آندیس پرچمی شونیز نیم کیلو

شکلات نادو شونیز نیم کیلو

شکلات نادو شونیز نیم کیلو

شکلات قیفی نیم کیلو

شکلات قیفی نیم کیلو

شکلات توپی شیرین عسل تلخ و شیرین نیم کیلو

شکلات توپی شیرین عسل تلخ و شیرین نیم کیلو

شکلات تلخ باراکا نیم کیلو

شکلات تلخ باراکا نیم کیلو

شکلات توفیکا طرح نوروز آیدین نیم کیلو

شکلات توفیکا طرح نوروز آیدین نیم کیلو

شکلات عروسکی فرمند 250 گرم

شکلات عروسکی فرمند 250 گرم

شکلات طعم قهوه قافلانکوه نیم کیلو

شکلات طعم قهوه قافلانکوه نیم کیلو

بایکیت تلخ نیم کیلو

بایکیت تلخ نیم کیلو

مینی اترنو نیم کیلو

مینی اترنو نیم کیلو

پشک حاج عبدالله نیم کیلو

پشک حاج عبدالله نیم کیلو

آبنبات ترش نیم کیلو

آبنبات ترش نیم کیلو

آبنبات لاکچری آدرین نیم کیلو

آبنبات لاکچری آدرین نیم کیلو

لواشک نامور نیم کیلو

لواشک نامور نیم کیلو

تافی ترش شونیز نیم کیلو

تافی ترش شونیز نیم کیلو

شکلات تلخ 84 درصد پارمیدا نیم کیلو

شکلات تلخ 84 درصد پارمیدا نیم کیلو

لواشک گلین نیم کیلو

لواشک گلین نیم کیلو

شکلات تلخ 65 درصد سایرو نیم کیلو

شکلات تلخ 65 درصد سایرو نیم کیلو

آبنبات مینیاتوری نیم کیلو

آبنبات مینیاتوری نیم کیلو

بایکیت فندوقی نیم کیلو

بایکیت فندوقی نیم کیلو

شکلات مرداس دو سر پرس نیم کیلو

شکلات مرداس دو سر پرس نیم کیلو

شکلات شیرین عسل با مغز پسته نیم کیلو

شکلات شیرین عسل با مغز پسته نیم کیلو

راحتی ژله ای شونیز نیم کیلو

راحتی ژله ای شونیز نیم کیلو

تافی شیری و کره ای نیم کیلو

تافی شیری و کره ای نیم کیلو

شکلات شیرین باراکا نیم کیلو

شکلات شیرین باراکا نیم کیلو

شکلات شونیز طلایی ۲۵۰ گرم

شکلات شونیز طلایی ۲۵۰ گرم

شکلات تخم مرغی آیدین ۲۵۰ گرم

شکلات تخم مرغی آیدین ۲۵۰ گرم

شکلات تلخ ۸۵ درصد آیدین ۲۵۰ گرم

شکلات تلخ ۸۵ درصد آیدین ۲۵۰ گرم

شکلات آندیس پرچمی شونیز ۲۵۰ گرم

شکلات آندیس پرچمی شونیز ۲۵۰ گرم

شکلات ملیکا صندوقی شونیز ۲۵۰ گرم

شکلات ملیکا صندوقی شونیز ۲۵۰ گرم

شکلات تلخ باراکا ۲۵۰ گرم

شکلات تلخ باراکا ۲۵۰ گرم

شکلات قلبی شونیز ۲۵۰ گرم

شکلات قلبی شونیز ۲۵۰ گرم

شکلات شیرین باراکا ۲۵۰ گرم

شکلات شیرین باراکا ۲۵۰ گرم

شکلات نادو شونیز ۲۵۰ گرم

شکلات نادو شونیز ۲۵۰ گرم

شکلات قیفی ۲۵۰ گرم

شکلات قیفی ۲۵۰ گرم

شکلات توپی شیرین عسل تلخ و شیرین ۲۵۰ گرم

شکلات توپی شیرین عسل تلخ و شیرین ۲۵۰ گرم

شکلات توفیکا طرح نوروز آیدین ۲۵۰ گرم

شکلات توفیکا طرح نوروز آیدین ۲۵۰ گرم

شکلات عروسکی فرمند ۲۵۰ گرم

شکلات عروسکی فرمند ۲۵۰ گرم

شکلات طعم قهوه قافلانکوه ۲۵۰ گرم

شکلات طعم قهوه قافلانکوه ۲۵۰ گرم

تافی میوه ای آیدین نیم کیلو

تافی میوه ای آیدین نیم کیلو

بایکیت تلخ ۲۵۰ گرم

بایکیت تلخ ۲۵۰ گرم

مینی اترنو ۲۵۰ گرم

مینی اترنو ۲۵۰ گرم

آبنبات ترش ۲۵۰ گرم

آبنبات ترش ۲۵۰ گرم

تافی شیری و کره ای ۲۵۰ گرم

تافی شیری و کره ای ۲۵۰ گرم

پشمک حاج عبدالله ۲۵۰ گرم

پشمک حاج عبدالله ۲۵۰ گرم

تافی ترش شونیز ۲۵۰ گرم

تافی ترش شونیز ۲۵۰ گرم

آبنبات لاکچری ۲۵۰ گرم

آبنبات لاکچری ۲۵۰ گرم

راحتی ژله ای شونیز ۲۵۰ گرم

راحتی ژله ای شونیز ۲۵۰ گرم

آبنبات مینیاتوری ۲۵۰ گرم

آبنبات مینیاتوری ۲۵۰ گرم

شکلات تلخ ۸۴ درصد پارمیدا ۲۵۰ گرم

شکلات تلخ ۸۴ درصد پارمیدا ۲۵۰ گرم

شکلات تلخ ۶۵ درصد سایرو ۲۵۰ گرم

شکلات تلخ ۶۵ درصد سایرو ۲۵۰ گرم

بایکیت فندوقی ۲۵۰ گرم

بایکیت فندوقی ۲۵۰ گرم

شکلات مرداس دو سر پرس ۲۵۰ گرم

شکلات مرداس دو سر پرس ۲۵۰ گرم

گز ۲۸ درصد پسته کرمانی ۲۵۰ گرم

گز ۲۸ درصد پسته کرمانی ۲۵۰ گرم

شکلات شیرین عسل با مغز پسته ۲۵۰ گرم

شکلات شیرین عسل با مغز پسته ۲۵۰ گرم

گز۱۸ درصد پسته شاهکار ۲۵۰ گرم

گز۱۸ درصد پسته شاهکار ۲۵۰ گرم

شکلات فان وی باراکا ۲۵۰ گرم

شکلات فان وی باراکا ۲۵۰ گرم

لواشک

لواشک لوزی بسته ای

لواشک لوزی بسته ای

لواشک گل

لواشک گل

لواشک گلین ۲۵۰ گرم

لواشک گلین ۲۵۰ گرم

لواشک نامور ۲۵۰ گرم

لواشک نامور ۲۵۰ گرم

زعفران هل زرشک آلو

زعفران یک مثقالی سحر خیز

زعفران یک مثقالی سحر خیز

زعفران نیم نثقالی سحر خیز

زعفران نیم نثقالی سحر خیز

هل سحر خیز ۲۰ گرم

هل سحر خیز ۲۰ گرم

هل سحر خیز ۱۰ گرم

هل سحر خیز ۱۰ گرم

گز اصفهان سوهان قم

گز 18 درصد پسته شاهکار نیم کیلو

گز 18 درصد پسته شاهکار نیم کیلو

گز کرمانی ۴۲ درصد پسته لقمه فوق ممتاز

گز کرمانی ۴۲ درصد پسته لقمه فوق ممتاز

گز کرمانی ۲۸ درصد پسته لقمه 450 گرم

گز کرمانی ۲۸ درصد پسته لقمه 450 گرم

گز کرمانی ۲۸ درصد پسته فله نیم کیلو

گز کرمانی ۲۸ درصد پسته فله نیم کیلو

سوهان تخت محمد ساعدی نیا ۵۰۰ گرم

سوهان تخت محمد ساعدی نیا ۵۰۰ گرم

سوهان لقمه محمد ساعدی نیا ۵۰۰ گرم

سوهان لقمه محمد ساعدی نیا ۵۰۰ گرم

سوهان فله ساعدی نیا نیم کیلو

سوهان فله ساعدی نیا نیم کیلو

گز کرمانی ۴۲ درصد پسته لقمه فوق ممتاز

گز کرمانی ۴۲ درصد پسته لقمه فوق ممتاز

گز کرمانی ۴۲ درصد پسته آردی فوق ممتاز

گز کرمانی ۴۲ درصد پسته آردی فوق ممتاز

سوهان حبه گرد ۴۰۰ گرم

سوهان حبه گرد ۴۰۰ گرم

شکلات دست ساز تابلت

شکلات دست ساز با مغز بادام

شکلات دست ساز با مغز بادام

شکلات دست ساز با توت فرنگی

شکلات دست ساز با توت فرنگی

شکلات دست ساز با تمشک

شکلات دست ساز با تمشک

شکلات دست ساز با مغز میکس

شکلات دست ساز با مغز میکس

شکلات دست ساز با مغز پسته

شکلات دست ساز با مغز پسته

شکلات دست ساز میکس میوه

شکلات دست ساز میکس میوه

پاستیل

پاستیل بستنی نیم کیلو

پاستیل بستنی نیم کیلو

پاستیل کرم نیم کیلو

پاستیل کرم نیم کیلو

پاستیل نوشابه نیم کیلو

پاستیل نوشابه نیم کیلو

پاستیل مخلوط نیم کیلو

پاستیل مخلوط نیم کیلو

پاستیل حلقه ای نیم کیلو

پاستیل حلقه ای نیم کیلو

پاستیل استخوان نیم کیلو

پاستیل استخوان نیم کیلو

پاستیل ترش نواری نیم کیلو

پاستیل ترش نواری نیم کیلو

پاستیل ترش لوله ای نیم کیلو

پاستیل ترش لوله ای نیم کیلو

قهوه نسکافه هات چاکلت

پودر مخلوط قهوه فوری ۳ در ۱ کلاسیک

پودر مخلوط قهوه فوری ۳ در ۱ کلاسیک

مخصوص شب یلدا

آجیل شیرین درباری 250 گرم

پسته اکبری،مغز بادام،مغز گردو ایرانی،بادام هندی،مغز فندوق،انجیر درباری ،توت خشک درباری
آجیل شیرین درباری 250 گرم

آجیل شیرین اعلاء 250 گرم

پسته احمد آقایی،مغز بادام،مغز فندوق،مغز گردو ایرانی،بادام هندی،انجیر درباری،توت خشک اعلاء،میوه حبه،کشمش سبز، مویز شانی
آجیل شیرین اعلاء 250 گرم

آجیل شیرین سنتی

پسته فندوقی،مغز بادام،مغز گردو ایرانی،انجیر درجه یک،توت خشک اعلاء،میوه حبه،کشمش سبز ،مویز شانی،برگه زردآلو
آجیل شیرین سنتی

باسلوق گل درشت با مغز گردو دو پر نیم کیلو

باسلوق گل درشت با مغز گردو دو پر نیم کیلو

لوکوم میوه ای نیم کیلو

لوکوم میوه ای نیم کیلو

سوهان عسلی

سوهان عسلی 9 مغز

سوهان عسلی 9 مغز

سوهان عسلی ۴ مغز

بادام زمینی، کنجد، خلال بادام، مخلوط
سوهان عسلی ۴ مغز

سوهان عسلی کنجدی آچاچی

۲۴۰ گرم
سوهان عسلی کنجدی آچاچی

تساژ کنجدی آچاچی

۱۷۵ گرم
تساژ کنجدی آچاچی

میوه خشک

انبه خشک

۱۰۰ گرم
انبه خشک

میوه خشک مخلوط ۲۰۰ گرمی

سیب، پرتقال خونی، کیوی، موز، انبه، خرمالو، آلو شابلن، هلو
میوه خشک مخلوط ۲۰۰ گرمی

میوه خشک مخلوط ۵۰۰ گرمی

میوه خشک مخلوط ۵۰۰ گرمی

آلو شابلن خشک

۱۰۰ گرم
آلو شابلن خشک

هلو خشک

۱۰۰ گرم
هلو خشک

کیوی خشک

۱۰۰ گرم
کیوی خشک

سیب خشک

۱۰۰ گرم
سیب خشک

موز خشک

۱۰۰ گرم
موز خشک

زردآلو خشک

۵۰۰ گرم
زردآلو خشک

توت فرنگی خشک ۱۰۰ گرم

۱۰۰ گرم
توت فرنگی خشک ۱۰۰ گرم

خرمالو خشک

۱۰۰ گرم
خرمالو خشک

آلو خاکی خشک

آلو خاکی خشک

پرتقال خشک

پرتقال خشک

باسلوق لوکوم راحتی

باسلوق گل درشت با گردوی دو پر نیم کیلو

باسلوق گل درشت با گردوی دو پر نیم کیلو

باسلق گردویی درشت بسته ای

باسلق گردویی درشت بسته ای

لوکوم میوه ای قدیما نیم کیلو

لوکوم میوه ای قدیما نیم کیلو

دراژه،اسمارتیز،سنگی

دراژه مخلوط سایرو

دراژه مخلوط سایرو

اسمارتیز

اسمارتیز

دراژه رودخانه ای

دراژه رودخانه ای

دراژه کاکائو

دراژه کاکائو

دراژه رنگی

دراژه رنگی

دراژه سنگی رنگی

دراژه سنگی رنگی

دراژه بلدرچینی

دراژه بلدرچینی

شوکو دراژه فرمند تک رنگ

شوکو دراژه فرمند تک رنگ

شوکو دراژه فرمند دو رنگ

شوکو دراژه فرمند دو رنگ

پشمک حاج عبدالله

پشمک الیافی حاج عبدالله

با طعم زعفران
پشمک الیافی حاج عبدالله

پشمک الیافی حاج عبدالله

با طعم کاکائو
پشمک الیافی حاج عبدالله

پشمک حاج عبدالله وانیل

با طعم وانیل
پشمک حاج عبدالله وانیل

نقل و آبنبات هلی

نقل بهار نارنج مخصوص

400 گرم
نقل بهار نارنج مخصوص

بادام سوخته

۴۰۰ گرم
بادام سوخته

نقل گردویی

نقل گردویی

نقل بیدمشک

400 گرم
نقل بیدمشک

نقل گشنیز

نقل گشنیز

آبنبات هلی

400 گرم
آبنبات هلی

پاستیل

شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰