ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است ارسال رایگان

میوه خشک بالسان

سبزه میدان

تخفیف دارها

مخلوط ساده 7 میوه 500 گرمی

مخلوط هفت میوه بالسان فروت شامل میوه های موز 🍌 گلابی 🍐 هلو 🍑 خرمالو آلو شابلون 🫐 . پرتغال 🍊 کیوی 🥝 سیب 🍎
مخلوط ساده 7 میوه 500 گرمی

سیب خشک 500 گرمی

سیب خشک 500 گرمی بالسان فروت
سیب خشک 500 گرمی

پرتقال خشک 250 گرمی

پرتغال خشک 250 گرمی بالسان فروت
پرتقال خشک 250 گرمی

نارگیل خشک شده 50 گرمی

نارگیل خشک شده 50 گرمی
نارگیل خشک شده 50 گرمی

میوه خشک مخلوط

مخلوط 12 میوه بالسان 1 کیلویی

مخلوط دوازده میوه بالسان فروت کاملا ارگانیک و با بهترین کیفیتشامل میوه های نارگیل 🥥 🌴 انبه🥭 موز 🍌 توت فرنگی 🍓 گلابی 🍐 هلو 🍑 خرمالو آلو شابلون 🫐 طالبی 🍈. هندوانه 🍉 پرتغال 🍊 کیوی 🥝 سیب 🍎
مخلوط 12 میوه بالسان 1 کیلویی

مخلوط ساده 7 میوه 1 کیلویی

مخلوط هفت میوه بالسان فروت شامل میوه های موز 🍌 گلابی 🍐 هلو 🍑 خرمالو آلو شابلون 🫐 . پرتغال 🍊 کیوی 🥝 سیب 🍎
مخلوط ساده 7 میوه 1 کیلویی

مخلوط 12 میوه بالسان 500 گرمی

مخلوط دوازده میوه بالسان فروت کاملا ارگانیک و با بهترین کیفیتشامل میوه های نارگیل 🥥 🌴 انبه🥭 موز 🍌 توت فرنگی 🍓 گلابی 🍐 هلو 🍑 خرمالو آلو شابلون 🫐 طالبی 🍈. هندوانه 🍉 پرتغال 🍊 کیوی 🥝 سیب 🍎
مخلوط 12 میوه بالسان 500 گرمی

مخلوط ساده 12 میوه 250 گرمی

مخلوط دوازده میوه بالسان فروت شامل میوه های نارگیل 🥥 🌴 انبه🥭 موز 🍌 توت فرنگی 🍓 گلابی 🍐 هلو 🍑 خرمالو آلو شابلون 🫐 طالبی 🍈. هندوانه 🍉 پرتغال 🍊 کیوی 🥝 سیب
مخلوط ساده 12 میوه 250 گرمی

مخلوط ساده 7 میوه 500 گرمی

مخلوط هفت میوه بالسان فروت شامل میوه های موز 🍌 گلابی 🍐 هلو 🍑 خرمالو آلو شابلون 🫐 . پرتغال 🍊 کیوی 🥝 سیب 🍎
مخلوط ساده 7 میوه 500 گرمی

مخلوط ساده 7 میوه 250 گرمی

مخلوط هفت میوه بالسان فروت شامل میوه های موز 🍌 گلابی 🍐 هلو 🍑 خرمالو آلو شابلون 🫐 . پرتغال 🍊 کیوی 🥝 سیب 🍎
مخلوط ساده 7 میوه 250 گرمی

میوه خشک تک میوه

انبه خشک 500 گرمی

انبه خشک 500 گرمی بالسان فروت
انبه خشک 500 گرمی

آناناس خشک 500 گرمی

آناناس خشک بالسان فروت کیفیت درجه یک و پاستیلی
آناناس خشک 500 گرمی

توت فرنگی 500 گرمی

توت فرنگی 500 گرمی بالسان فروت
توت فرنگی 500 گرمی

موز خشک 500 گرمی

موز خشک 500 گرمی بالسان فروت
موز خشک 500 گرمی

نارگیل خشک شده 500 گرمی

نارگیل خشک شده 500 گرمی
نارگیل خشک شده 500 گرمی

انبه خشک 250 گرمی

انبه خشک 250 گرمی بالسان فروتطعمی لذیذ و خوشمزه
انبه خشک 250 گرمی

آناناس خشک 250 گرمی

آناناس خشک بالسان فروت250 گرمی کیفیت درجه یک و پاستیلی
آناناس خشک 250 گرمی

هلوی زعفرانی خشک 500 گرمی

هلوی زعفرانی خشک 500 گرمی بالسان فروت
هلوی زعفرانی خشک 500 گرمی

آلو شابلون خشک 500 گرمی

آلو شابلون بالسان فروت 500 گرمیطعمی ترش و خوشمزه
آلو شابلون خشک 500 گرمی

توت فرنگی 250 گرمی

توت فرنگی 250 گرمی بالسان فروت
توت فرنگی 250 گرمی

خرمالو خشک 500 گرمی

خرمالو خشک 500 گرمی بالسان فروت
خرمالو خشک 500 گرمی

کیوی خشک 500 گرمی بالسان فروت

کیوی خشک 500 گرمی بالسان فروت
کیوی خشک 500 گرمی بالسان فروت

پرتقال تو سرخ خشک 500 گرمی

پرتغال تو سرخ 500 گرمی بالسان فروت
پرتقال تو سرخ خشک 500 گرمی

موز خشک 250 گرمی

موز خشک 250 گرمی بالسان فروت
موز خشک 250 گرمی

نارگیل خشک شده 250 گرمی

نارگیل خشک 250 گرمی بالسان فروت
نارگیل خشک شده 250 گرمی

پرتقال خشک 500 گرمی

پرتغال خشک 500 گرمی بالسان فروت
پرتقال خشک 500 گرمی

آلو شابلون خشک 250 گرمی

آلو شابلون خشک بالسان فروت 250 گرمی طعمی ترش و خوشمزه
آلو شابلون خشک 250 گرمی

هلوی زعفرانی خشک 250 گرمی

هلوی زعفرانی خشک 250 گرمی بالسان فروت
هلوی زعفرانی خشک 250 گرمی

انبه خشک 100 گرمی

انبه خشک بالسان فروتطعمی لذیذ و خوشمزه
انبه خشک 100 گرمی

خرمالو خشک 250 گرمی

خرمالو خشک 250 گرمی بالسان فروت
خرمالو خشک 250 گرمی

آناناس خشک 100 گرمی

آناناس خشک بالسان فروت 100 گرمی
آناناس خشک 100 گرمی

توت فرنگی 100 گرمی

توت فرنگی 100 گرمی بالسان فروت
توت فرنگی 100 گرمی

پرتقال تو سرخ خشک 250 گرمی

پرتغال خشک توسرخ 250 گرمی
پرتقال تو سرخ خشک 250 گرمی

سیب خشک 500 گرمی

سیب خشک 500 گرمی بالسان فروت
سیب خشک 500 گرمی

موز خشک 100 گرمی

موز خشک 100 گرمی بالسان فروت
موز خشک 100 گرمی

سیب خشک 250 گرمی

سیب خشک 250 گرمی بالسان فروت
سیب خشک 250 گرمی

نارگیل خشک شده 100 گرمی

نارگیل خشک شده 100 گرمی بالسان فروت
نارگیل خشک شده 100 گرمی

انبه خشک 50 گرمی

انبه خشک بالسان فروت 50 گرمی طعمی شیرین و دلچسب
انبه خشک 50 گرمی

کیوی خشک 250 گرمی

کیوی خشک 250 گرمی بالسان فروت
کیوی خشک 250 گرمی

هلوی زعفرانی خشک 100 گرمی

هلوی زعفرانی 100 گرمی بالسان فروت
هلوی زعفرانی خشک 100 گرمی

آلو خشک بالسان فروت 100 گرمی

آلو خشک بالسان فروت 100 گرمی طعمی ترش و خوشمزه بهترین کیفیت
آلو خشک بالسان فروت 100 گرمی

آناناس خشک 50 گرمی

آناناس خشک بالسان فروت طعم پاستیلی و درجه یک
آناناس خشک 50 گرمی

توت فرنگی 50 گرم

توت فرنگی 50 گرم بالسان فروت
توت فرنگی 50 گرم

خرمالو خشک 100 گرمی

خرمالو خشک 100 گرمی بالسان فروت
خرمالو خشک 100 گرمی

کیوی خشک 100 گرمی

کیوی خشک 100 گرمی بالسان فروت
کیوی خشک 100 گرمی

پرتقال خشک 250 گرمی

پرتغال خشک 250 گرمی بالسان فروت
پرتقال خشک 250 گرمی

موز خشک 50 گرمی

موز خشک 50 گرمی بالسان فروت
موز خشک 50 گرمی

پرتقال تو سرخ خشک 100 گرمی

پرتغال تو سرخ خشک 100 گرمی بالسان فروت
پرتقال تو سرخ خشک 100 گرمی

هلوی زعفرانی 50 گرمی خشک

هلوی زعفرانی 50 گرمی بالسان فروت
هلوی زعفرانی  50 گرمی خشک

آلو خشک بالسان فروت 50 گرمی

آلو خشک بالسان فروت 50 گرمی طعم ترش و خوشمزه
آلو خشک بالسان فروت 50 گرمی

پرتقال خشک 100 گرمی

پرتغال خشک 100 گرمی بالسان فروت
پرتقال خشک 100 گرمی

خرمالو خشک 50 گرمی

خرمالو خشک 50 گرمی بالسان فروت
خرمالو خشک 50 گرمی

کیوی خشک 50 گرمی

کیوی خشک 50 گرمی بالسان فروت
کیوی خشک 50 گرمی

نارگیل خشک شده 50 گرمی

نارگیل خشک شده 50 گرمی
نارگیل خشک شده 50 گرمی

پرتقال تو سرخ خشک 50 گرمی بالسان فروت

پرتقال تو سرخ خشک  50 گرمی بالسان فروت

پرتقال خشک 50 گرمی

پرتغال خشک 50 گرمی بالسان فروت
پرتقال خشک 50 گرمی

سیب خشک 100 گرمی

سیب خشک 50 گرمی بالسان فروت
سیب خشک 100 گرمی
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰