ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

مرغ و ماهی نوید

استان قزوین

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

ماهی

ماهی قباد هر کیلو

ماهی قباد هر کیلو

ماهی شیر نیزه منجمد هر کیلو

ماهی شیر نیزه منجمد هر کیلو

ماهی دودی هر کیلو

ماهی دودی هر کیلو

ماهی قزل آلا الموت زنده هر کیلو

ماهی قزل آلا الموت زنده هر کیلو

ماهی حلوا سفید هر کیلو

ماهی حلوا سفید هر کیلو

ماهی کلیکا بسته ای

ماهی کلیکا بسته ای

ماهی قزل آلا الموت پاک شده هر کیلو

ماهی قزل آلا الموت پاک شده هر کیلو

مرغ و بوقلمون

بال مرغ پاک شده هر کیلو

بال مرغ پاک شده هر  کیلو

ران بوقلمون ۱۶۰۰گرم

ران بوقلمون ۱۶۰۰گرم

ران فله با پوست هر کیلو

ران فله با پوست هر کیلو

سینه بوقلمون ۱۶۰۰

سینه بوقلمون ۱۶۰۰

سینه مرغ پاک شده هر کیلو

سینه مرغ پاک شده  هر کیلو

مرغ پاک شده هر کیلو

مرغ پاک شده هر کیلو

جگر مرغ

جگر مرغ

سنگدان مرغ

سنگدان مرغ

دل مرغ

دل مرغ

پای مرغ

پای مرغ

تخم مرغ یک شانه

تخم مرغ یک شانه

بلدرچین بسته ای

بلدرچین بسته ای

فیله مرغ هر کیلو

فیله مرغ هر کیلو

شنیسل مرغ هر کیلو

شنیسل مرغ هر کیلو

ران پاک شده مرغ هر کیلو

ران تمیز شده
ران پاک شده مرغ  هر کیلو

گوشت

گوشت منجمد سردست برزیلی هر کیلو

گوشت منجمد سردست برزیلی هر کیلو

گوشت ران منجمد برزیلی هر کیلو

گوشت ران منجمد برزیلی هر کیلو
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه