ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

مرغ امیر پامیر

خیابان بلوار

مرغ

شنیسل ران 1 کیلوگرم

این محصول ساعت 15 به بعد موجود میشود
شنیسل ران 1 کیلوگرم

شنیسل فله

شنیسل فله

پاچین 1 کیلوگرم

این محصول ساعت 15 به بعد موجود میشود
پاچین 1 کیلوگرم

استیک سینه 1 کیلوگرم

این محصول ساعت 15 به بعد موجود میشود
استیک سینه 1 کیلوگرم

شنیسل سینه ا کیلوگرم

این محصول ساعت 15 به بعد موجود میشود
شنیسل سینه ا کیلوگرم

فیله سوخاری 1 کیلوگرم

این محصول ساعت 15 به بعد موجود میشود
فیله سوخاری 1 کیلوگرم

فیله مرغ 800 گرمی پامیر

فیله مرغ 800 گرمی پامیر

مغز ران 800 گرمی پامیر

مغز ران 800 گرمی پامیر

ساق ران 800 گرمی مرغ پامیر

ساق ران 800 گرمی مرغ پامیر

ران بی پوست 1500 گرمی پامیر

ران بی پوست 1500 گرمی پامیر

سینه بی پوست 1500 گرمی پامیر

سینه بی پوست 1500 گرمی پامیر

مغز ران 1500 گرمی پامیر

مغز ران 1500 گرمی پامیر

شنیسل سینه بی آرد 800گرم

شنیسل سینه بی آرد 800گرم

ساق ران 1500 گرمی پامیر

ساق ران 1500 گرمی پامیر

بازو ساده 600 گرمی مرغ پامیر

بازو ساده 600 گرمی مرغ پامیر

بال ساده 600 گرمی مرغ پامیر

بال ساده 600 گرمی مرغ پامیر

مرغ طعم دار

جوجه کبابی سینه زعفرانی یک کیلو گرمی مرغ پامیر

جوجه کبابی سینه زعفرانی یک کیلو گرمی مرغ پامیر

جوجه سیروکره برزیلی 1 کیلوگرم

جوجه سیروکره برزیلی 1 کیلوگرم

جوجه کباب چیلی یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب چیلی یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب سبزیجات یک کیلو گرمی مرغ پامیر

جوجه کباب سبزیجات یک کیلو گرمی مرغ پامیر

جوجه کباب ماستی یک کیلوگرمی مرغ پامیر

جوجه کباب ماستی یک کیلوگرمی مرغ پامیر

جوجه طعم دار یونانی 1 کیلویی

جوجه طعم دار یونانی 1 کیلویی

جوجه آرژانتینی 1 کیلوگرم

جوجه آرژانتینی 1 کیلوگرم

مخلوط بال و بازو زعفرانی یک کیلو گرمی پامیر

مخلوط بال و بازو زعفرانی یک کیلو گرمی پامیر

هات وینگز یک کیلو گرمی پامیر

هات وینگز یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب ران زعفرانی یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب ران زعفرانی یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب ترش یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب ترش یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب کره ای یک کیلو گرمی پامیر

جوجه کباب کره ای یک کیلو گرمی پامیر

فیله زعفرانی 1کیلوگرم

فیله زعفرانی 1کیلوگرم

ماهی و برگر

شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
پنج شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰