ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

دسته بندی

چای سجیران 450 گ 3.5

قیمت: 37,000 تومان

11%

چای کیسه ای عطری 25ع دو غزال 3.5

قیمت: 20,900 تومان 23,400

5%

چای کیسه‌ای معطر 25ع محمود 3.5

قیمت: 16,990 تومان 17,900

چای تی بک ساده دوغزال 25 ع 3.5

قیمت: 23,400 تومان

چای سیلان مخصوص 100گ احمد نارنجی 3.5

قیمت: 28,500 تومان

چای محمود تی بگ 100 عدد 3.5

قیمت: 58,625 تومان

2%

چای احمد معطر مخصوص 100گ نارنجی 3.5

قیمت: 27,890 تومان 28,500

5%

چای احمد 100 گ ارل گری 3.5

قیمت: 22,690 تومان 23,800

16%

چای شکسته بهاره ممتازفامیل 500 گرمی 3.5

قیمت: 45,900 تومان 54,900

5%

چای تی بگ 25عددی محمود ساده 3.5

قیمت: 16,990 تومان 17,900

6%

چای احمد 500گ معطر 3.5

قیمت: 111,900 تومان 119,500

چای کیسه ای ساده بدون لفاف 25 عددی قرمز فامیلا 3.5

قیمت: 21,900 تومان

چای کیسه ای سیلان ای گرل طبیعت 3.5

قیمت: 21,900 تومان

چای 100 گرمی سیلان عطری گلستان 3.5

قیمت: 33,900 تومان

چای شاکوش سوپر باروتی 500 گ 3.5

قیمت: 124,600 تومان

چای گلستان100گرمی قرمز 3.5

قیمت: 33,900 تومان

چای ویکتورین 500گ احمد 3.5

قیمت: 99,800 تومان

چای احمد 500گ ارل گری 3.5

قیمت: 119,500 تومان

چای پاکتی ارل گری فامیلا 500 گرمی 3.5

قیمت: 139,990 تومان

چای هندوستان ساده بسته ای شکسته 450 گرمی فامیلا 3.5

قیمت: 134,990 تومان

6%

چای احمد سیلان مخصوص 500گ نارنجی 3.5

قیمت: 111,900 تومان 119,500

8%

چای دو غزال ساده 500گ 3.5

قیمت: 177,490 تومان 192,900

چای محمود عطری 500گ 3.5

قیمت: 124,800 تومان

چای 500 گ زرین ممتاز سیلان چکش سبز اصل 3.5

قیمت: 149,800 تومان

29%

تی بگ عطری ارل گری 25ع شهرزاد 3.5

قیمت: 15,890 تومان 22,440

8%

چای ارل گری عطری 500گ سیلان گلستان 3.5

قیمت: 132,900 تومان 144,900

چای صبحانه 500گرم گلستان 3.5

قیمت: 119,900 تومان

چای شاکوش 450گ ساده مشکی 3.5

قیمت: 109,090 تومان

چای هندوستان معطر بسته ای شکسته 450 گرمی فامیلا 3.5

قیمت: 134,990 تومان

چای خارجه سیلان طلایی 500گرم گلستان 3.5

قیمت: 144,900 تومان

چای شاکوش 450گ ساده قرمز 3.5

قیمت: 109,900 تومان

چای سیاه باروتی 500گ گلد دوغزال 3.5

قیمت: 167,700 تومان

چای سیلان ای گرل طبیعت 100گرم 3.5

قیمت: 26,900 تومان

چای 250 گ سیلان مخصوص احمد 3.5

قیمت: 69,200 تومان

چای ساده طبیعت 100گرم 3.5

قیمت: 26,900 تومان

چای ارل گری 100گ 3.5

قیمت: 38,900 تومان

11%

چای سنتی انگلیسی 100 گرم 3.5

قیمت: 34,690 تومان 38,900

1%

چای 100گرمی هل داردوغزال 3.5

قیمت: 29,590 تومان 29,900

چای 100 گ ممتاز زرین سیلان چکش سبز اصل 3.5

قیمت: 29,900 تومان

چای محمود ساده 500گ 3.5

قیمت: 124,800 تومان

5%

چای تی بگ 25 عددی ساده چکش سبز اصل 3.5

قیمت: 17,900 تومان 18,900

چای سیاه سی تی سی 500 گ دبش 3.5

قیمت: 134,900 تومان

6%

چای احمد هل دار 500گ 3.5

قیمت: 112,900 تومان 119,500

0%

چای کیسه ای مسافرتی دبش 3.5

قیمت: 49,900 تومان 49,900

0%

چای ایرانی شکسته اعلاء 3.5

قیمت: 130,000 تومان 130,000

چای 250 گ معطر مخصوص نارنجی احمد 3.5

قیمت: 69,200 تومان

17%

چای 100 گ پاکتی عطری تشریفات 3.5

قیمت: 24,690 تومان 29,900

8%

چای ممتاز هندوستان گلستان 3.5

قیمت: 132,900 تومان 144,900

چای شکسته عطری 250گ دوغزال 3.5

قیمت: 88,400 تومان

چای تی بگ 100 عددی ساده چکش سبز اصل 3.5

قیمت: 69,800 تومان

چای سبز 300گرم آرام گل 3.5

قیمت: 55,000 تومان

چای شکسته ایرانی دلنواز 3.5

قیمت: 50,000 تومان

چای تی بگ 100تایی ساده دبش 3.5

قیمت: 79,900 تومان

چای تی بگ 100تایی عطری دبش 3.5

قیمت: 79,900 تومان

چای ساده سیلان شکسته زرین ممتاز 450 گرمی فامیلا 3.5

قیمت: 139,990 تومان

7%

تی بگ خارجی عطری 100عددی گلستان 3.5

قیمت: 66,900 تومان 71,900

8%

چای هل 500 گ دو غزال 3.5

قیمت: 148,900 تومان 161,200

چای 450 گرمی فلزی بهاره ممتاز تشریفات 3.5

قیمت: 69,900 تومان

چای ارل گری طبیعت 450گ سیلان 3.5

قیمت: 112,500 تومان

چای خارجه سیلان طلایی 100گرم گلستان 3.5

قیمت: 33,900 تومان

چای سیاه بهاره ممتاز گل گیس 450 گرمی 3.5

قیمت: 46,500 تومان

چای ارل گری سیلان عطری 225گرم گلستان 3.5

قیمت: 72,900 تومان

4%

چای سیاه کیسه‌ای زعفرانی سحرخیز 20ع 30گ 3.5

قیمت: 59,800 تومان 62,300

چای کیسه‌ای بدون لفاف 25ع شهرزاد 3.5

قیمت: 25,990 تومان

چای 450 گ فلزی سی تی سی ساده تشریفات 3.5

قیمت: 124,900 تومان

5%

چای سیز کیسه ای زعفرانی سحر خیز 3.5

قیمت: 60,500 تومان 64,000

9%

چای سیاه کیسه‌ای ارل گری سحرخیز 3.5

قیمت: 16,390 تومان 18,000

چای سیاه کیسه‌ای کلاسیک 30گ سحرخیز 3.5

قیمت: 18,000 تومان

چای سبز با لیمو 100گ گلستان 3.5

قیمت: 21,900 تومان

چای 450 گ فلزی سیلان هلی تشریفات 3.5

قیمت: 149,900 تومان

26%

چای سیاه عصرانه معطر دبش 3.5

قیمت: 99,900 تومان 134,900

چای سبز خالص 100 گلستان 3.5

قیمت: 29,900 تومان

چای سبز تی بگ با لیمو مانی 3.5

قیمت: 19,900 تومان

9%

چای سبز لیمو 100 گ احمد 3.5

قیمت: 31,390 تومان 34,500

چای قوطی فلزی ساده 450گ تشریفات سیلان 3.5

قیمت: 109,800 تومان

17%

چای قوطی فلزی عطری 450گ تشریفات سیلان 3.5

قیمت: 123,900 تومان 149,900

چای سبز یاس 100 گ احمد 3.5

قیمت: 38,100 تومان

چای تی بگ 20عددی دارچین مانی 3.5

قیمت: 19,900 تومان

چای 450 گ پاکتی سیاه خارجی سیلان ساده تشریفات 3.5

قیمت: 119,900 تومان

چای 450 گ فلزی هلی سی تی سی تشریفات 3.5

قیمت: 143,990 تومان

چای سبز 100گ احمد 3.5

قیمت: 34,500 تومان

چای ممتاز هندوستان 225 گرم گلستان 3.5

قیمت: 72,900 تومان

چای صبحانه 100گ گلستان 3.5

قیمت: 25,900 تومان

چای تی بگ 20 عددی باعطروطعم سیب 3.5

قیمت: 19,900 تومان

0%

چای سیاه تی بگ هل 25ع آلوفویل دوغزال 3.5

قیمت: 29,790 تومان 29,900

چای ارل گری 400گ شهرزاد 3.5

قیمت: 99,900 تومان

11%

چای ارل گری چای 450 گرمی 3.5

قیمت: 138,900 تومان 155,900

18%

چای 450 گ فلزی هندوستان تشریفات 3.5

قیمت: 106,900 تومان 129,900

چای تی بگ 50عددی عطری مانی 3.5

قیمت: 30,500 تومان

چای تی بگ سبز با نعنا مانی 3.5

قیمت: 19,900 تومان

چای تی بگ 25 عددی بهاره ممتاز ساده مانی 3.5

قیمت: 14,900 تومان

چای تی بگ 50عددی ساده مانی 3.5

قیمت: 32,900 تومان

11%

دمنوش مخلوط جنسینگ وزعفران سحرخیز 3.5

قیمت: 71,900 تومان 80,900

8%

چای سبزوگلسرخ 100گرمی دوغزال 3.5

قیمت: 29,400 تومان 31,850

چای عطری 400گرمی آرام گل 3.5

قیمت: 96,000 تومان

تی بگ خارجه رویال 25 عددی گلستان 3.5

قیمت: 31,900 تومان

چای تی بگ 20عددی زعفرانی مانی 3.5

قیمت: 35,900 تومان

26%

چای دبش 500گ 20 عدد چای کیسه 3.5

قیمت: 99,900 تومان 134,900

چای ساده طبیعت 450گ سیلان 3.5

قیمت: 112,500 تومان

چای ممتاز 400گرمی ایرانی آرام گل 3.5

قیمت: 92,000 تومان

تی بگ خارجه با طعم لیمو 25 عددی گلستان 3.5

قیمت: 31,900 تومان

دمنوش دیتوکس 20تایی 12ع گلستان 3.5

قیمت: 31,500 تومان

چای سبز و دارچین 100گ دوغزال 3.5

قیمت: 38,890 تومان

چای سبز و نعناع 100گ دوغزال 3.5

قیمت: 38,890 تومان

چای ماسالا اوت چوکو 250 گ 3.5

قیمت: 75,000 تومان

دمنوش طبیعی گل گاوزبان هرمی قوطی تشریفات 3.5

قیمت: 45,500 تومان

چای سیاه خارجی باطعم لیمو مانی 3.5

قیمت: 19,900 تومان

8%

چای سبز و زنجبیل 100گ دوغزال 3.5

قیمت: 29,400 تومان 31,850

چای باروتی سیلان 3.5

قیمت: 197,600 تومان

18%

چای کیسه ای 25 عددی عطری مانی 3.5

قیمت: 13,900 تومان 16,900

چای سیاه و تکه‌های زعفران و هل 100گ دوغزال 3.5

قیمت: 48,100 تومان

چای باروتی کلکته 3.5

قیمت: 180,700 تومان

17%

چای 250 گرمی دارجیلینگ فلزی تشریفات 3.5

قیمت: 90,690 تومان 109,800

7%

چای سیاه کیسه دارچین 20تایی سحر خیز 3.5

قیمت: 15,900 تومان 17,100

چای سبز 400 گ جاسمین سحر خیز 3.5

قیمت: 91,500 تومان

چای شکسته کلکته 3.5

قیمت: 193,700 تومان

چای 250گرمی فلزی سبز تشریفات 3.5

قیمت: 65,900 تومان

چای احمد 100تایی مخصوص نارنجی 3.5

قیمت: 56,900 تومان

چای تی بگ معطر لفاف دار25 عدد فامیلا 3.5

قیمت: 23,900 تومان

چای سیاه قلم 450گرمی دوغزال 3.5

قیمت: 134,900 تومان

چای 450 گ پاکتی هندوستان تشریفات 3.5

قیمت: 119,900 تومان

چای ارل گری 400 گ سحر خیز 3.5

قیمت: 140,000 تومان

چای سیاه ارل گری 100 گ سحر خیز 3.5

قیمت: 38,500 تومان

چای سنتی انگلیسی 450 گرمی 3.5

قیمت: 155,900 تومان

چای سیاه و تکه‌های گل محمدی و بهارنارنج 100گ دوغزال 3.5

قیمت: 34,800 تومان

چای سیلان ساده دو غزال 100 گ 3.5

قیمت: 33,900 تومان

چای کله مورچه 3.5

قیمت: 97,500 تومان

چای کیسه ای ساده لفاف دار 25 عدد فامیلا 3.5

قیمت: 23,900 تومان

چای گیاهی انار گلستان 20 تایی 3.5

قیمت: 31,500 تومان

دمنوش غنچه گل محمدی 40گرم گلستان 3.5

قیمت: 33,500 تومان

چای سیاه کلاسیک 100 گ سحر خیز 3.5

قیمت: 31,700 تومان

دمنوش سلامتی زعفران و مریم گلی سحر خیز 3.5

قیمت: 79,500 تومان

چای سیاه و تکه‌های گل محمدی و هل 100گ دوغزال 3.5

قیمت: 34,800 تومان

17%

چای 450 گ پاکتی سیلان عطری تشریفات 3.5

قیمت: 99,900 تومان 119,900

چای سیاه و تکه‌های دارچین و هل 100گ دوغزال 3.5

قیمت: 34,800 تومان

چای سبز کیسه‌ای 20تایی نعناع سحرخیز 3.5

قیمت: 18,100 تومان

دمنوش گل گاوزبان زعفرانی مصطفوی 3.5

قیمت: 54,000 تومان

دمنوش بابونه زعفرانی مصطفوی 3.5

قیمت: 54,000 تومان

دمنوش سبوس برنج گلستان 3.5

قیمت: 29,500 تومان

دمنوش طبیعی به هرمی قوطی تشریفات 3.5

قیمت: 39,500 تومان

17%

دمنوش طبیعی زنجبیل هرمی قوطی تشریفات 3.5

قیمت: 32,690 تومان 39,500

دمنوش طبیعی چای ترش هرمی قوطی تشریفات 3.5

قیمت: 39,500 تومان

1%

چای سیلان عطری 100گ دوغزال 3.5

قیمت: 33,590 تومان 33,900

چای تی بگ سبز با سیب مانی 3.5

قیمت: 19,900 تومان

17%

ئمنوش بابونه هرمی قوطی تشریفات 3.5

قیمت: 32,690 تومان 39,500

دمنوش گل گاوزبان 20 گ سحرخیز 3.5

قیمت: 30,000 تومان

چای تی بگ 20 عددی هلی مانی 3.5

قیمت: 19,900 تومان

چای تی بگ 20عددی کلاسیک هلو مانی 3.5

قیمت: 19,900 تومان

چای سبز کیسه ای منتخب سحر خیز 3.5

قیمت: 24,700 تومان

0%

چای سیاه ایرانی زعفرانی 200 گ پت سحر خیز 3.5

قیمت: 133,000 تومان 133,000

چای دو غزال عطری500گ 3.5

قیمت: 144,900 تومان

دمنوش مخلوط رازیانه گلستان 3.5

قیمت: 29,500 تومان

دمنوش چای ترش 40گرم گلستان 3.5

قیمت: 26,500 تومان

چای کیسه سبز احمد 25 عددی 3.5

قیمت: 22,900 تومان

دمنوش سلامت زعفران و اصطخودوس سحرخیز 3.5

قیمت: 63,000 تومان

دمنوش طبیعی عناب هرمی قوطی تشریفات 3.5

قیمت: 39,500 تومان

چای 400گ رگولار شهرزاد 3.5

قیمت: 99,900 تومان

دمنوش سرماخوردگی گلستان 3.5

قیمت: 31,500 تومان

چای سبز کیسه‌ای 20تایی دارچین سحرخیز 3.5

قیمت: 19,200 تومان

14%

چای مخلوط گیاهی زنجبیل 20 تایی گلستان 3.5

قیمت: 38,990 تومان 45,500

چای سبز کیسه‌ای گل یاس 20تایی سحرخیز 3.5

قیمت: 18,500 تومان

چای کلاسیک 400 گ سحر خیز 3.5

قیمت: 129,000 تومان

چای سبز کیسه‌ای 20تایی هل سحرخیز 3.5

قیمت: 34,100 تومان

18%

چای کیسه ای کلاسیک 25 عدد مانی 3.5

قیمت: 13,900 تومان 16,900

12%

چای سیاه کیسه ای منتخب سحر خیز 3.5

قیمت: 19,900 تومان 22,700

دمنوش طبیعی ماسالا هرمی قوطی تشریفات 3.5

قیمت: 39,500 تومان

ناموجود

دمنوش بن چای (زردچوبه) 20ع گلستان 3.5

قیمت: 31,500 تومان

ناموجود

چای د وغزال هل دار250گرمی 3.5

قیمت: 83,900 تومان

ناموجود

چای ترش 3.5

قیمت: 480,000 تومان

ناموجود

تکلجه(چای کوهی) 3.5

قیمت: 394,000 تومان

ناموجود

چای دوغزال تی بگ 100 عددی دوغرال ارل گری انولوپ 3.5

قیمت: 69,500 تومان

ناموجود

چای به 3.5

قیمت: 117,000 تومان

ناموجود

چای کیسه سبز نعناع 25ع گلستان 3.5

قیمت: 22,900 تومان

ناموجود
8%

چای دوغزال تی بگ عطری 100عددی 3.5

قیمت: 69,600 تومان 75,400

ناموجود

چای کیسه سبز لیمو 25ع گلستان 3.5

قیمت: 22,900 تومان

ناموجود

چای زعفرانی 3.5

قیمت: 50,000 تومان

ناموجود

چای بابونه 20تایی 12ع گلستان 3.5

قیمت: 29,500 تومان

ناموجود

تی بگ خارجه قرمز 25ع گلستان 3.5

قیمت: 24,900 تومان

ناموجود

چای قلم 500گرمی آرام گل 3.5

قیمت: 78,000 تومان

ناموجود
2%

چای شکسته ساده 250گ دوغزال 3.5

قیمت: 79,990 تومان 81,900

ناموجود

چای احمدسبزنعناع 100گرمی 3.5

قیمت: 28,800 تومان

ناموجود

چای احمدتی بگ 25عددی ویکتورین 3.5

قیمت: 17,900 تومان

ناموجود

پودر چای سبز 15گ ماچانو 3.5

قیمت: 90,000 تومان

ناموجود
10%

چای دوغزال تی بگ ساده 100عددی 3.5

قیمت: 64,500 تومان 71,400

ناموجود

چای تی بگ معطر مخصوص 25 تایی احمد 3.5

قیمت: 17,900 تومان

ناموجود

چای احمد تی بگ نامبروان 25عددی 3.5

قیمت: 17,900 تومان

ناموجود

چای احمد تی بگ 25 عدد ارل گری 3.5

قیمت: 17,900 تومان

ناموجود

چای تی بگ 100عددی لفاف دار ارل گری شهرزاد 3.5

قیمت: 106,700 تومان

ناموجود

چای سیاه شکسته ممتاز 500گرمی آرام گل 3.5

قیمت: 90,000 تومان

ناموجود

چای کیسه ای معطر بدون لفاف 25 عددی مشکی فامیلا 3.5

قیمت: 17,900 تومان

ناموجود
0%

چای ایرانی قلم اعلاء 3.5

قیمت: 120,000 تومان 120,000

ناموجود
13%

تی بگ چای سبز لیمو 25ع 3.5

قیمت: 19,890 تومان 22,900

ناموجود