ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

بسته است

پرو مارکت

پادگان نرسیده به میدان عارف جنب کباب تاج محل

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

سایر

خمیر پیتزا لبه دار ممتاز

خمیر پیتزا لبه دار ممتاز

میگو سوخاری نیم کیلویی

میگو سوخاری نیم کیلویی

شنیسل مرغ نیم کیلویی

شنیسل مرغ نیم کیلویی

فیله مرغ نیم کیلویی

فیله مرغ نیم کیلویی

زیتون فله

زیتون فله

خیارشور سرکه ای

خیارشور سرکه ای

خیارشور سوپر ویژه

خیارشور سوپر ویژه

الویه ویشتا

الویه ویشتا

کوردن بلو نیم کیلویی

کوردن بلو نیم کیلویی

پودر پنیر پارمسان

پودر پنیر پارمسان

قارچ فله درجه 1 یک کیلویی

قارچ فله درجه 1 یک کیلویی

پنیر 500 گرمی 202

پنیر 500 گرمی 202

پنیر 300 گرمی 202

پنیر 300 گرمی 202

خمیر پیتزا بدون لبه شیرآوران

خمیر پیتزا بدون لبه شیرآوران

پنیر پیتزا کاله یک کیلویی

پنیر پیتزا کاله یک کیلویی

ذرت 300 گرمی نیمه آماده

ذرت 300 گرمی نیمه آماده

پنیرپیتزا 202 یک کیلویی

پنیرپیتزا 202 یک کیلویی

ناگت مرغ 202 نیم کیلویی

ناگت مرغ 202 نیم کیلویی

فلافل 202 نیم کیلویی

فلافل 202 نیم کیلویی

خمیر پیراشکی شیرآوران

خمیر پیراشکی شیرآوران

پنیر ورقه ای کاله گودا

پنیر ورقه ای کاله گودا

باگت بسته 4 عددی

باگت بسته 4 عددی

سوسیس

سوسیس کوکتل 80 درصد میکائیلیان نیم کیلویی

سوسیس کوکتل 80 درصد میکائیلیان نیم کیلویی

سوسیس آلمانی 202 نیم کیلویی

سوسیس آلمانی 202 نیم کیلویی

سوسیس رستورانی 202 نیم کیلویی

سوسیس رستورانی 202 نیم کیلویی

سوسیس هات داگ 70 درصد 202 نیم کیلویی

سوسیس هات داگ 70 درصد 202 نیم کیلویی

پپرونی 202 نیم کیلویی

پپرونی 202 نیم کیلویی

سوسیس هات داگ 80 درصد میکائیلیان نیم کیلویی

سوسیس هات داگ 80 درصد میکائیلیان نیم کیلویی

کوکتل دودی 202 نیم کیلویی

کوکتل دودی 202 نیم کیلویی

کوکتل مرغ 55 درصد مهام نیم کیلویی

کوکتل مرغ 55 درصد مهام نیم کیلویی

سوسیس هات داگ 60 درصد 202 نیم کیلویی

سوسیس هات داگ 60 درصد 202 نیم کیلویی

سوسیس آلمانی مهام 40 درصد مرغ نیم کیلویی

سوسیس آلمانی مهام 40 درصد مرغ نیم کیلویی

سوسیس کوکتل 60درصد 202 نیم کیلویی

سوسیس کوکتل 60درصد 202 نیم کیلویی

سوسیس کوکتل 70 درصد 202 نیم کیلویی

سوسیس کوکتل 70 درصد 202 نیم کیلویی

سوسیس کوکتل ژاپنی 202 نیم کیلویی

سوسیس کوکتل ژاپنی 202 نیم کیلویی

سوسیس بلغاری 202 نیم کیلویی

سوسیس بلغاری 202 نیم کیلویی

سوسیس کراکف پنیر 202 نیم کیلویی

سوسیس کراکف پنیر 202 نیم کیلویی

سوسیس کوکتل 90 درصد 202 نیم کیلویی

سوسیس کوکتل 90 درصد 202 نیم کیلویی

سوسیس کوکتل پنیر 202 نیم کیلویی

سوسیس کوکتل پنیر 202 نیم کیلویی

سوسیس هات داگ قارچ و پنیر میکائیلیان نیم کیلویی

سوسیس هات داگ قارچ و پنیر میکائیلیان نیم کیلویی

کالباس

کالباس خشک 60 درصد 202 نیم کیلویی

کالباس خشک 60 درصد 202 نیم کیلویی

ژامبون 70 درصد مرغ 202 نیم کیلویی

ژامبون 70 درصد مرغ 202 نیم کیلویی

ژامبون وکیوم گوشت 90 درصد 202

ژامبون وکیوم گوشت 90 درصد 202

ژامبون گوشت 90 درصد نیم کیلویی

ژامبون گوشت 90 درصد نیم کیلویی

ژامبون 70 درصد مرغ و قارچ 202 نیم کیلویی

ژامبون 70 درصد مرغ و قارچ 202 نیم کیلویی

ژامبون 90 درصد میکائیلیان پسته دار نیم کیلویی

ژامبون 90 درصد میکائیلیان پسته دار نیم کیلویی

کالباس خشک مهام پسته دار نیم کیلویی

کالباس خشک مهام پسته دار نیم کیلویی

کالباس خشک خانواده 202 نیم کیلویی

کالباس خشک خانواده 202 نیم کیلویی

کالباس خشک مهام طلایی نیم کیلویی

کالباس خشک مهام طلایی نیم کیلویی

کالباس خشک پیتزایی مهام نیم کیلویی

کالباس خشک پیتزایی مهام نیم کیلویی

ژامبون وکیوم مرغ 90 درصد 202

ژامبون وکیوم مرغ 90 درصد 202

بیکن وکیوم 97 درصد گوساله 202

بیکن  وکیوم 97 درصد گوساله 202

همبرگر

همبرگر 90 درصد

همبرگر 90 درصد

همبرگر 85 درصد

همبرگر 85 درصد

همبرگر 30 درصد

همبرگر 30 درصد

همبرگر دستی 202 نیم کیلویی

همبرگر دستی 202 نیم کیلویی

همبرگر 60 درصد

همبرگر 60 درصد

همبرگر 75 درصد

همبرگر 75 درصد

همبرگر 95 درصد

همبرگر 95 درصد

کباب لقمه 70 درصد

کباب لقمه 70 درصد
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰