ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

باز است ارسال رایگان

عطاری کریمی

پادگان رو به روی بانک تجارت

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

روغن کلزا 1300 گرمی تولید کارگاه مخصوص پخت و پز

مخصوص پخت و پز بدون کلسترول وغیر ترا ریخته
روغن کلزا 1300 گرمی تولید کارگاه مخصوص پخت و پز

خلال پسته قزوین سبز و یکدست 100 گرم

خلال شده دستی
خلال پسته قزوین سبز و یکدست 100 گرم

تخم شربتی تمیز و پاک شده 300 گرم

تخم شربتی تمیز و پاک شده 300 گرم

ادویه جات

پودرسیر 200 گرم

پودرسیر 200 گرم

چهار تخم 200 گرم

چهار تخم 200 گرم

پاپریکا اعلا خارجی 200 گرم

پاپریکا اعلا خارجی 200 گرم

دارچین نرم 300 گرمی

دارچین نرم 300 گرمی

زنجبیل نرم 300 گرمی

زنجبیل نرم 300 گرمی

فلفل قرمز 300 گرمی

فلفل قرمز 300 گرمی

ادویه قورمه سبزی 100 گرم

ادویه قورمه سبزی 100 گرم

ادویه کاری 300 گرم

ادویه کاری 300 گرم

زردچوبه 300 گرمی

زردچوبه 300 گرمی

ترنجبین 100 گرم

ترنجبین 100 گرم

تخم شربتی تمیز و پاک شده 300 گرم

تخم شربتی تمیز و پاک شده 300 گرم

سماق اعلا 200 گرم

سماق اعلا 200 گرم

پودر پیاز 200 گرم

پودر پیاز 200 گرم

ادویه نثار 200 گرمی

ادویه نثار 200 گرمی

خاکشیر سورت لیزری 300 گرم

خاکشیر سورت لیزری 300 گرم

پودر آویشن 100 گرم

پودر آویشن 100 گرم

اسلایس لیمو 200 گرم

اسلایس لیمو 200 گرم

فلفل ترکیه ای (پول پیپر) 300 گرمی

فلفل ترکیه ای (پول پیپر) 300 گرمی

پودر گلسرخ 100 گرمی

پودر گلسرخ 100 گرمی

روغن

روغن کنجد 1300 گرمی تولید کارگاه مخصوص پخت و پز و سرخ کردن

مخصوص پخت و پز و سرخ کردن
روغن کنجد 1300 گرمی تولید کارگاه مخصوص پخت و پز و سرخ کردن

روغن کلزا 1300 گرمی تولید کارگاه مخصوص پخت و پز

مخصوص پخت و پز بدون کلسترول وغیر ترا ریخته
روغن کلزا 1300 گرمی تولید کارگاه مخصوص پخت و پز

روغن ذرت 1300 گرمی مخصوص پخت و پز و سرخ کردن

روغن ذرت  1300 گرمی مخصوص پخت و پز و سرخ کردن

روغن زیتون 950 گرمی فرابکر بودار مخصوص پخت و پز

روغن زیتون 950 گرمی فرابکر بودار مخصوص پخت و پز

روغن ارده اردکان 1300 گرمی مخصوص پخت و پز و سرخ کردن

مخصوص پخت و پز و سرخ کردن
روغن ارده اردکان 1300 گرمی مخصوص پخت و پز و سرخ کردن

زعفران

پودر زعفران 30 گرمی

پودر زعفران 30 گرمی

زعفران گلیران یک مثقال

زعفران گلیران یک مثقال

رنگ زعفران (مایع زعفران) 500 گرمی

رنگ زعفران (مایع زعفران) 500 گرمی

زعفران مصطفوی یک مثقال

زعفران مصطفوی یک مثقال

زعفران سحرخیز یک مثقال

زعفران سحرخیز یک مثقال

سایر

آرد نخودچی اعلا 500 گرمی

آرد نخودچی اعلا 500 گرمی

بکینگ پودر 70 گرمی

بکینگ پودر 70 گرمی

آرد برنج ایرانی 500 گرمی

آرد برنج ایرانی 500 گرمی

کنجد سفید 100 گرم

کنجد سفید 100 گرم

خلال پسته قزوین سبز و یکدست 100 گرم

خلال شده دستی
خلال پسته قزوین سبز و یکدست 100 گرم

وانیل کوچک

وانیل کوچک

خلال بادام درختی ایرانی 100 گرم

خلال بادام درختی ایرانی 100 گرم

زرشک پفکی سوپر لوکس 200 گرم

زرشک پفکی  سوپر لوکس  200 گرم
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰