ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

برنج نیکدانه

خیابان نوروزیان

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

برنج عنبر بو یک کیلویی

برنج عنبر بو یک کیلویی

برنج

برنج صدری هاشمی ممتاز گیلان یک کیلو

برنج صدری هاشمی ممتاز گیلان یک کیلو

برنج لاشه ممتاز هاشمی گیلان یک کیلو

برنج لاشه ممتاز هاشمی گیلان یک کیلو

برنج هاشمی فریدون کنار یک کیلو

برنج هاشمی فریدون کنار یک کیلو

برنج دمسیاه محلی گیلان یک کیلو

برنج دمسیاه محلی گیلان یک کیلو

برنج فجر محلی تالش یک کیلو

برنج فجر محلی تالش یک کیلو

برنج علی کاظمی یک کیلو

برنج علی کاظمی یک کیلو

برنج عنبر بو یک کیلویی

برنج عنبر بو یک کیلویی

برنج هاشمی مازندران یک کیلو

برنج هاشمی مازندران یک کیلو

نیمدانه دودی

نیمدانه دودی

دودی شیرودی

دودی شیرودی

دودی صدری هاشمی

دودی صدری هاشمی
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه