ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

ماهی پاک شده امیر

قزوین خرید

تخفیف دارها

فیله قزل آلا 800 گرمی

فیله قزل آلا 800 گرمی

فیله قزل آلا 1000 گرمی

فیله قزل آلا 1000 گرمی

فیله سالمون 800 گرمی

فیله سالمون 800 گرمی

فیله سالمون 1000 گرمی

فیله سالمون 1000 گرمی

فیله ماهی

فیله قزل آلا 800 گرمی

فیله قزل آلا 800 گرمی

فیله قزل آلا 1000 گرمی

فیله قزل آلا 1000 گرمی

فیله سالمون 800 گرمی

فیله سالمون 800 گرمی

فیله سالمون 1000 گرمی

فیله سالمون 1000 گرمی

ماهی اسلایسی

شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
پنج شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
جمعه