ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

بورس خرما قاسمی

چهارراه شهید انصاری نبش کوچه باباشاهوردی

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تخفیف دارها

خرما کبکاب ظرفی 1200 گرمی

وزن محصول بین 1200 الی 1300 گرم می باشد
خرما کبکاب ظرفی 1200 گرمی

خرما

خرما کبکاب فشرده ( دشتستانی) 1300 گرمی

وزن محصول بین 1400 الی 1600 گرم می باشد
خرما کبکاب فشرده ( دشتستانی) 1300 گرمی

خرما خاصویی 700 گرمی

وزن محصول بین 600 الی 800 گرم می باشد
خرما خاصویی 700 گرمی

خرما مضافتی بم سه ردیفه 650 گرمی

وزن محصول بین 550 تا 750 گرم می باشد
خرما مضافتی بم سه ردیفه 650 گرمی

خرما مضافتی بم دو ردیفه 750 گرمی صادراتی

وزن محصول بین 650 تا 850 گرم می باشد
خرما مضافتی بم دو ردیفه 750 گرمی صادراتی

خرما کبکاب ظرفی 1200 گرمی

وزن محصول بین 1200 الی 1300 گرم می باشد
خرما کبکاب ظرفی 1200 گرمی
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰
جمعه