ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

گالری طلا غفاری

پاساژ ایرانیان طبقه سوم گالری طلای غفاری

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

طلا

آویز گردنی ترک

وزن 3/03
آویز گردنی ترک

گردنبند حلقه ای

وزن 2/190
گردنبند حلقه ای

گردنبند ترک

وزن 2/340
گردنبند ترک

دستبند سنگ

وزن 0/470 سوت
دستبند سنگ

انگشتر نگین دار نقره ای

وزن 1/430
انگشتر نگین دار نقره ای

دستبند سنگ قرمز

وزن 0/350 سوت
دستبند سنگ قرمز

گوشواره آویز

گوشواره آویز

دستبند البرانادو ترک در دو رنگ زرد و رز گلد

وزن از 1/600 تا 1/800
دستبند البرانادو ترک در دو رنگ زرد و رز گلد

گردنبند

وزن 1/700 گرم
گردنبند

گردنبند دو زنجیره

وزن 3/070
گردنبند دو زنجیره

گردنبند

وزن 3/43
گردنبند

انگشتر نگین دار

وزن 1/58
انگشتر نگین دار

انگشتر

وزن 1/38
انگشتر

انگشتر

وزن 1/46
انگشتر

دستبند

وزن 2/05
دستبند

دستبند طرح ستاره

وزن 1/150
دستبند طرح ستاره

گردنبند دریم کچر

وزن 3/26
گردنبند دریم کچر

دستبند طرح گل

وزن 1/27
دستبند طرح گل

انگشتر نگین دار دو ردیفه

وزن 1/4 گرم
انگشتر نگین دار دو ردیفه
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
پنج شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰
جمعه - ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰