ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش ارسال رایگان

خدمات فنی هوشمندی

خیابان طالقانی جنب سینما مهتاب خدمات فنی هوشمندی و میربها

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

تعمیرات قطعات لوازم خانگی

نصب و سرویس کولر

جهت تعمیر کولر خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
نصب و سرویس کولر

تعمیرات ماشین لباسشویی و کهنه شور

جهت تعمیر ماشین لباسشویی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات ماشین لباسشویی و کهنه شور

تعمیرات ماشین اصلاح سه تیغ و دوتیغ

جهت تعمیر ماشین اصلاح سه تیغ و دوتیغ خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات ماشین اصلاح سه تیغ و دوتیغ

تعمیرات ماشین اصلاح طوری دار (براون و مشابه)

جهت تعمیر ماشین اصلاح طوری دار (براون و مدل های مشابه) خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات ماشین اصلاح طوری دار (براون و مشابه)

تعمیرات برس برقی

جهت تعمیر برس برقی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات برس برقی

تعمیر وسایل دیگر (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیر وسایل دیگر (خارج از عناوین موجود در فهرست)

تعمیرات جاروبرقی

جهت تعمیر جاروبرقی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید
تعمیرات جاروبرقی

تعمیرات چای ساز

جهت تعمیر چای ساز خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات چای ساز

تعمیرات آبمیوه گیری

جهت تعمیر آبمیوه گیری خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات آبمیوه گیری

تعمیرات مخلوط کن

جهت تعمیر مخلوط کن خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات مخلوط کن

تعمیرات غذاساز

جهت تعمیر غذاساز خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات غذاساز

تعمیرات جارو مرکزی

جهت تعمیر جارومرکزی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات جارو مرکزی

تعمیرات ساندویچ ساز

جهت تعمیر ساندویچ ساز خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید
تعمیرات ساندویچ ساز

تعمیرات جاروشارژی

جهت تعمیر جاروشارژی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات جاروشارژی

تعمیرات بخار شوی

جهت تعمیر بخارشوی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات بخار شوی

تعمیرات سماوربرقی

جهت تعمیر سماوربرقی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات سماوربرقی

تعمیرات اتو بخار

جهت تعمیر اتو بخار خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات اتو بخار

تعمیرات بندانداز

جهت تعمیر بندانداز خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات بندانداز

تعمیرات گوشت کوب برقی

جهت تعمیر گوشت کوب برقی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات گوشت کوب برقی

تعمیرات ماشین اصلاح موزر

جهت تعمیر ماشین اصلاح موزر خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات ماشین اصلاح موزر

تعمیرات اپلیدی (موکن)

جهت تعمیر اپلیدی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات اپلیدی (موکن)

تعمیرات پنکه

جهت تعمیر پنکه خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای هماهنگی با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات پنکه

تعمیرات اتومو

جهت تعمیر اتومو خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات اتومو

تعمیرات کیک پز برقی

جهت تعمیر کیک پز برقی ی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات کیک پز برقی

تعمیرات تستر و آون تستر

جهت تعمیر تستر و آون تستر خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات تستر و آون تستر

تعمیرات همزن برقی

جهت تعمیر همزن برقی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات همزن برقی

تعمیرات پلوپزبرقی

جهت تعمیر پلوپزبرقی خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات پلوپزبرقی

برس جاروبرقی سامسونگ-بوش-صنام

برس جاروبرقی سامسونگ-بوش-صنام

تعمیرات سشوار

جهت تعمیر سشوار خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات سشوار

تعمیرات چرخ گوشت

جهت تعمیر چرخ گوشت خود با انتخاب این گزینه کارشناسان ما خدمت شما تماس میگیرند و پس از اطلاع از عیب دستگاه به آدرس ثبت شده شما، پیکی جهت دریافت دستگاه فرستاده میشود و پس از تعمیر جهت ارسال با شما هماهنگی خواهد شد (هزینه دریافتی بصورت علی الحساب است و مبلغ نهایی بعداز اتمام کار مشخص خواهد شد) .برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با تلفن 09034445140 تماس بگیرید.
تعمیرات چرخ گوشت

فروش قطعات جارو برقی

پاکت سامسونگ و صنام (بسته ۵تایی)

پاکت سامسونگ و صنام (بسته ۵تایی)

میکروپاکت زیمنس

میکروپاکت زیمنس

پاکت AEG 6006 (بسته ۵تایی)

پاکت AEG 6006 (بسته ۵تایی)

پاکت آاگ 9050 (بسته ۵تایی)

پاکت آاگ 9050 (بسته ۵تایی)

پاکت بوش پارس خزر (بسته ۵تایی)

پاکت بوش پارس خزر (بسته ۵تایی)

پاکت الجی 6200 (بسته ۵تایی)

پاکت الجی 6200 (بسته ۵تایی)

پاکت فیلیپس - آاگ P3-P5 (بسته ۵تایی)

پاکت فیلیپس - آاگ P3-P5 (بسته ۵تایی)

کیسه دائمی جاروبرقی دیاموند-پاسا-دلونگی

کیسه دائمی جاروبرقی دیاموند-پاسا-دلونگی

برس دو پدال ناسیونال

برس دو پدال ناسیونال

زانویی آنتیک ناسیونال

زانویی آنتیک ناسیونال

پاکت پارس خزر ۱۴۰۰ (بسته ۵تایی)

پاکت پارس خزر ۱۴۰۰ (بسته ۵تایی)

پاکت ناسیونال (بسته ۵تایی)

پاکت ناسیونال (بسته ۵تایی)

پاکت پاناسونیک (بسته ۵تایی)

پاکت پاناسونیک (بسته ۵تایی)

پاکت الجی ۳۷۰۰ (بسته ۵تایی)

پاکت الجی ۳۷۰۰ (بسته ۵تایی)

پاکت جنرال (بسته ۵تایی)

پاکت جنرال (بسته ۵تایی)

پاکت بوش ارگوماکس (بسته ۵تایی)

پاکت بوش ارگوماکس (بسته ۵تایی)

میکروپاکت بوش

میکروپاکت بوش

جاروبرقی فیلیپس و الکترولوکس

جاروبرقی فیلیپس و الکترولوکس

پاکت آزمایش 2000-2200 (بسته ۵تایی)

پاکت آزمایش 2000-2200 (بسته ۵تایی)

پاکت AEG 408 (بسته ۵تایی)

پاکت AEG 408 (بسته ۵تایی)

پاکت پاسا (بسته ۵تایی)

پاکت پاسا (بسته ۵تایی)

میکروپاکت سامسونگ و صنام

میکروپاکت سامسونگ و صنام

پاکت AEG 407 (بسته ۵تایی)

پاکت AEG 407 (بسته ۵تایی)

پاکت آاگ توربو 22 (بسته ۵تایی)

پاکت آاگ توربو 22 (بسته ۵تایی)

پاکت آاگ توربو 23 (بسته ۵تایی)

پاکت آاگ توربو 23 (بسته ۵تایی)

پاکت ناسیونال 771 (بسته ۵تایی)

پاکت ناسیونال 771 (بسته ۵تایی)

پاکت آاگ توربو 28 (بسته ۵تایی)

پاکت آاگ توربو 28 (بسته ۵تایی)

پاکت بوش-زیمنس (بسته ۵تایی)

پاکت بوش-زیمنس (بسته ۵تایی)

پاکت الکترولوکس 350 سفید (بسته ۵تایی)

پاکت الکترولوکس 350 سفید (بسته ۵تایی)

برس جاروبرقی ناسیونال-توشیبا

برس جاروبرقی ناسیونال-توشیبا

فیلتر جاروبرقی (بسته ۲تایی)

فیلتر جاروبرقی (بسته ۲تایی)

مخزن دوار کامل چند منظوره

مخزن دوار کامل چند منظوره

برس جاروبرقی سامسونگ

برس جاروبرقی سامسونگ

برس جاروبرقی پارس خزر-الجی

برس جاروبرقی پارس خزر-الجی

برس جاروبرقی ناسیونال - توشیبا

برس جاروبرقی ناسیونال - توشیبا

برس جاروبرقی پارس خزر - الجی

برس جاروبرقی پارس خزر - الجی

برس جاروبرقی سامسونگ - بوش

برس جاروبرقی سامسونگ - بوش

زانو طرح فابریک ناسیونال

زانو طرح فابریک ناسیونال

زانو طرح فابریک سامسونگ

زانو طرح فابریک سامسونگ

قطعات جاروبرقی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات جاروبرقی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

پاکت الکترولوکس 345 قهوای (بسته ۵تایی)

پاکت الکترولوکس 345 قهوای (بسته ۵تایی)

کیسه دائمی جاروبرقی سامسونگ-صنام

کیسه دائمی جاروبرقی سامسونگ-صنام

فیلتر پشت کیسه جاروبرقی بوش 2000- ارکوماکس-زیمنس

فیلتر پشت کیسه جاروبرقی بوش 2000- ارکوماکس-زیمنس

برس جاروبرقی سامسونگ - بوش

برس جاروبرقی سامسونگ - بوش

برس جاروبرقی پارس خزر - الجی

برس جاروبرقی پارس خزر - الجی

برس جاروبرقی ناسیونال - توشیبا

برس جاروبرقی ناسیونال - توشیبا

برس دو پدال ناسیونال سوراخ دار

برس دو پدال ناسیونال سوراخ دار

فروش قطعات مخلوط کن

پارچ طلقی نواکی

پارچ طلقی نواکی

قطعات آبمیوه گیری (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات آبمیوه گیری (خارج از عناوین موجود در فهرست)

تیغ مولونکس کادک خور

تیغ مولونکس کادک خور

پارچ طلقی ناسیونال

پارچ طلقی ناسیونال

پارچ طلقی سانیو

پارچ طلقی سانیو

طوری آبمیوه گیری

طوری آبمیوه گیری

درب پارچ آبمیوه گیری ناسیونال

درب پارچ آبمیوه گیری ناسیونال

درب مولونکس 1.2.3

درب مولونکس 1.2.3

پارچ مخلوط کن بلندر خارجی

پارچ مخلوط کن بلندر خارجی

تیغ مولونکس 1.2.3 دکمه دار

تیغ مولونکس 1.2.3 دکمه دار

کاردک تیغ مولونکس

کاردک تیغ مولونکس

فشاری آبمیوه گیری ناسیونال

فشاری آبمیوه گیری ناسیونال

دکمه (مغزی) مولونکس

دکمه (مغزی) مولونکس

واشر زیر پارچ و آسیاب ناسیونال و پاناسونیک

واشر زیر پارچ و آسیاب ناسیونال و پاناسونیک

واشر زیر پارچ و آسیاب نواکی و سانیو

واشر زیر پارچ و آسیاب نواکی و سانیو

پارچ شیشه ای یک لیتری ناسیونال و پاناسونیک

پارچ شیشه ای یک لیتری ناسیونال و پاناسونیک

پارچ شیشه ای یک و نیم لیتری ناسیونال و پاناسونیک

پارچ شیشه ای یک و نیم لیتری ناسیونال و پاناسونیک

پارچ مخلوط کن پارس خزر

پارچ مخلوط کن پارس خزر

فروش قطعات چای ساز

قوری چای ساز

قوری چای ساز

جرم گیر پودری

جرم گیر پودری

جرم گیر سیمی

جرم گیر سیمی

کابل چای ساز

کابل چای ساز

قطعه چای ساز (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعه چای ساز (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات چرخ گوشت

تیغ چرخ گوشت پارس خزر استیل خارجی

تیغ چرخ گوشت پارس خزر استیل خارجی

فشاری چرخ گوشت ناسیونال و پارس خزر

فشاری چرخ گوشت ناسیونال و پارس خزر

تیغ چرخ گوشت ناسیونال G20 استیل خارجی

تیغ چرخ گوشت ناسیونال G20 استیل خارجی

شبکه چرخ گوشت ناسیونال G20

شبکه چرخ گوشت ناسیونال G20

شبکه چرخ گوشت پارس خزر

شبکه چرخ گوشت پارس خزر

قطعات چرخ گوشت (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات چرخ گوشت (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات هود

فیلتر هود

فیلتر هود

قطعات هود (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات هود (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات ماشین موزر

شانه ماشین اصلاح بسته ۶ تایی همراه روغن

شانه ماشین اصلاح بسته ۶ تایی همراه روغن

قاب رو ماشین اصلاح

قاب رو ماشین اصلاح

تیغ ماشین اصلاح جفتی

تیغ ماشین اصلاح جفتی

کشویی ماشین اصلاح موزر

کشویی ماشین اصلاح موزر

قاب زیر ماشین اصلاح موزر

قاب زیر ماشین اصلاح موزر

قطعات موزر (خارج از عناوین موجود در فهرست)

قطعات موزر (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات اتو بخار

محافظ اتو (ایمن اتو) تک فنره

محافظ اتو (ایمن اتو) تک فنره

محافظ اتو (ایمن اتو) سه فنره

محافظ اتو (ایمن اتو) سه فنره

جرم گیر اتو

جرم گیر اتو

قطعات اتوبخار (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات اتوبخار (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات بخار شوی

قطعات بخارشوی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید
قطعات بخارشوی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات جارو شارژِی

قطعات جاروشارژی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات جاروشارژی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات پنکه

قطعات پنکه (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات پنکه (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات سماور برقی

قطعات سماوربرقی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات سماوربرقی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات آبمیوه گیری

قطعات آبمیوه گیری (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات آبمیوه گیری (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات غذا ساز

قطعات غذاساز (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات غذاساز (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات گوشت کوب برقی

قطعات گوشتکوب برقی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات گوشتکوب برقی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات سشوار

کلید سشوار جانسون

کلید سشوار جانسون

عایق نسوز سشوار جانسون

عایق نسوز سشوار جانسون

المنت سشوار جانسون

المنت سشوار جانسون

قطعات سشوار (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات سشوار (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات لباسشویی

قطعات لباسشویی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.ز
قطعات لباسشویی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

فروش قطعات کولر آبی

قطعات کولر آبی (خارج از عناوین موجود در فهرست)

برای هماهنگی با تلفن 02833225140 و یا 09034445140 تماس بگیرید و یا پیام دهید.
قطعات کولر آبی (خارج از عناوین موجود در فهرست)
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰
جمعه