ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

آبمیوه بی دونه

جانبازان خ پیروزی نبش خ مهر جنب فروشگاه بابانوئل

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

آبمیوه طبیعی

شاه توت ۵۰۰ میلی لیتر، ارگانیک

شاه توت ۵۰۰ میلی لیتر، ارگانیک

آب شاه توت ۱.۵ لیتر

آب شاه توت ۱.۵ لیتر

آب توت فرنگی ۱ لیتر

آب توت فرنگی ۱ لیتر

آب شاه توت ۱ لیتر

آب شاه توت ۱ لیتر

آب توت فرنگی ۱.۵ لیتر

آب توت فرنگی ۱.۵ لیتر

آب پرتقال طبیعی ۲۵۰ میلی لیتر

آب پرتقال طبیعی ۲۵۰ میلی لیتر

آب پرتقال طبیعی500 میلی لیتر

آب پرتقال طبیعی500 میلی لیتر

آب پرتقال طبیعی یک لیتر

آب پرتقال طبیعی یک لیتر

آب پرتقال طبیعی 1.5 لیتر

آب پرتقال طبیعی 1.5 لیتر

آب کرفس طبیعی ۵۰۰ میلی لیتر

آب کرفس طبیعی ۵۰۰ میلی لیتر

آب کرفس طبیعی 250 میلی لیتر

آب کرفس طبیعی 250 میلی لیتر

آب سیب طبیعی ۲۵۰ میلی لیتر

آب سیب طبیعی ۲۵۰ میلی لیتر

آب سیب طبیعی 500 میلی لیتر

آب سیب طبیعی 500 میلی لیتر

آب سیب طبیعی 1.5 لیتر

آب سیب طبیعی 1.5 لیتر

آب سیب طبیعی یک لیتر

آب سیب طبیعی یک لیتر

آب هویج طبیعی ۲۵۰ میلی لیتر

آب هویج طبیعی ۲۵۰ میلی لیتر

آب هویج طبیعی 500 میلی لیتر

آب هویج طبیعی 500 میلی لیتر

آب هویج طبیعی یک لیتر

آب هویج طبیعی یک لیتر

آب هویج طبیعی 1.5 لیتر

آب هویج طبیعی 1.5 لیتر

آبمیوه ترکیبی سم زدا ۲۵۰ میلی لیتر

ترکیب آب سیب، هویج، چغندر و لبو، زنجبیل تازه، لیمو ترش تازه
آبمیوه ترکیبی سم زدا ۲۵۰ میلی لیتر

آبمیوه ترکیبی

آبمیوه ترکیبی چشم انداز ۲۵۰ میلی لیتر

ترکیب آب پرتقال و هویج، زنجبیل تازه، زردچوبه
آبمیوه ترکیبی چشم انداز ۲۵۰ میلی لیتر

آبمیوه ترکیبی چشم انداز ۵۰۰ میلی لیتر

ترکیب آب پرتقال و هویج، زنجبیل تازه، زردچوبه
آبمیوه ترکیبی چشم انداز ۵۰۰ میلی لیتر

آبمیوه ترکیبی چشم انداز یک لیتر

ترکیب آب پرتقال و هویج، زنجبیل تازه، زردچوبه
آبمیوه ترکیبی چشم انداز یک لیتر

آبمیوه ترکیبی چشم انداز یک و نیم لیتر

ترکیب آب پرتقال و هویج، زنجبیل تازه، زردچوبه
آبمیوه ترکیبی چشم انداز یک و نیم لیتر

آبمیوه ترکیبی سم زدا ۵۰۰ میلی لیتر

ترکیب آب سیب، هویج، چغندر و لبو، زنجبیل تازه، لیمو ترش تازه
آبمیوه ترکیبی سم زدا ۵۰۰ میلی لیتر

آبمیوه ترکیبی A.B.C میلی لیتر 250

ترکیب آب سیب، هویج، چغندر
آبمیوه ترکیبی A.B.C میلی لیتر 250

آبمیوه ترکیبی سم زدا یک لیتر

ترکیب آب سیب، هویج، چغندر و لبو، زنجبیل تازه، لیمو ترش تازه
آبمیوه ترکیبی سم زدا یک لیتر

آبمیوه ترکیبی A.B.C میلی لیتر 500

ترکیب آب سیب، هویج، چغندر
آبمیوه ترکیبی A.B.C میلی لیتر 500

آبمیوه ترکیبی سم زدا یک و نیم لیتر

ترکیب آب سیب، هویج، چغندر و لبو، زنجبیل تازه، لیمو ترش تازه
آبمیوه ترکیبی سم زدا یک و نیم لیتر

آبمیوه ترکیبی A.B.C یک لیتر

ترکیب آب سیب، هویج، چغندر
آبمیوه ترکیبی A.B.C یک لیتر

آبمیوه ترکیبی A.B.C لیتر 1.5

ترکیب آب سیب، هویج، چغندر
آبمیوه ترکیبی A.B.C لیتر 1.5

ترکیب آب هویج و سیب ۲۵۰ میلی لیتر

ترکیب آب هویج و سیب، جعفری
ترکیب آب هویج و سیب ۲۵۰ میلی لیتر

ترکیب آب هویج و سیب یک و نیم لیتر

ترکیب آب هویج و سیب، جعفری
ترکیب آب هویج و سیب یک و نیم لیتر

ترکیب آب هویج و سیب ۵۰۰ میلی لیتر

ترکیب آب هویج و سیب، جعفری
ترکیب آب هویج و سیب ۵۰۰ میلی لیتر

ترکیب آب هویج و سیب یک لیتر

ترکیب آب هویج و سیب، جعفری
ترکیب آب هویج و سیب یک لیتر

ویتامینه

ویتامینه رویال

۴۰۰ میلی لیتر، بستنی سنتی خامه دار، خامه سنتی، شیر، موز، مغز گردو، بادام، پسته، پودر انجیر، خرما، دارچین، پودر نارگیل
ویتامینه رویال

ویتامینه پسته

۴۰۰ میلی لیتر، بستنی سنتی خامه دار، خامه سنتی، شیر، موز، مغز پسته، پودر نارگیل
ویتامینه پسته

ویتامینه فندق

۴۰۰ میلی لیتر، بستنی سنتی خامه دار، خامه سنتی، نوتلا، مغز فندق، شیر، موز
ویتامینه فندق

ویتامینه بادام

۴۰۰ میلی لیتر، بستنی سنتی خامه دار، خامه سنتی، شیر، موز، مغز بادام، کره بادام زمینی
ویتامینه بادام

شیر موز ۲۵۰ میلی لیتر

شیر موز ۲۵۰ میلی لیتر

شیر موز 500 میلی لیتر

شیر موز 500 میلی لیتر

شیر موز یک لیتر

شیر موز یک لیتر

شیر موز 1.5 لیتر

شیر موز 1.5 لیتر

بستنی

بستنی سنتی پر خامه ۵۰۰ گرم

بستنی سنتی پر خامه ۵۰۰ گرم

بستنی سنتی پر خامه یک کیلوگرم

بستنی سنتی پر خامه یک کیلوگرم

بستنی سنتی پر خامه یک کیلوگرم

بستنی سنتی پر خامه یک کیلوگرم
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰
سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰
پنج شنبه ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰
جمعه ۱۸:۰۰ تا ۲۳:۰۰