ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

پیش سفارش

شیرینی ناتلی

خیابان فلسطین مابین چهار راه پادگان و خیابان توحید

امکان مراجعه و دریافت حضوری فعال می باشد

شیرینی خشک

لوتکا یک کیلو

لوتکا یک کیلو

ساق عروس یک کیلو

ساق عروس یک کیلو

لوتکا ۵۰۰ گرم

لوتکا ۵۰۰ گرم

ساق عروس 500 گرم

ساق عروس 500 گرم

خشک ترکیبی نیم کیلو

خشک ترکیبی نیم کیلو

کره ای 500 گرم

کره ای 500 گرم

کره ای یک کیلو

کره ای یک کیلو

آلمانی یک کیلو

آلمانی یک کیلو

آلمانی 500 گرمی

آلمانی 500 گرمی

رولت اتریشی نیم کیلو

رولت اتریشی نیم کیلو

کیک مارسبانی نیم کیلو

کیک مارسبانی نیم کیلو

تارت میوه ای نیم کیلو

تارت میوه ای نیم کیلو

کاتا یک کیلو

کاتا یک کیلو

دانمارکی یک کیلو

دانمارکی یک کیلو

دانمارکی ۵۰۰ گرم

دانمارکی ۵۰۰ گرم

فلور یک کیلو

فلور یک کیلو

فلور ۵۰۰ گرم

فلور ۵۰۰ گرم

کیک یزدی نیم کیلو

کیک یزدی نیم کیلو

کیک یزدی یک کیلو

کیک یزدی یک کیلو

دونات ۵۰۰ گرم

دونات ۵۰۰ گرم

کشمشی یک کیلو

کشمشی یک کیلو

پای سیب یک کیلو

پای سیب یک کیلو

شیرینی خشک ترکیبی یک کیلو

دانمارکی، کره ای، لوتکا، ساق، عروس، المانی، پای سیب، کشمشی، تارت داخل توضیحات ذکر نماید چه مدل های باشد
شیرینی خشک ترکیبی یک کیلو

کیک هویچ یک کیلو

کیک هویچ یک کیلو

کیک هویج نیم کیلو

کیک هویج نیم کیلو

رولت اتریشی یک کیلو

رولت اتریشی یک کیلو

تارت میوه ای یک کیلو

تارت میوه ای یک کیلو

کیک مارسبانی یک کیلو

کیک مارسبانی یک کیلو

کاتا 500 گرم

کاتا 500 گرم

نون چایی ۵۰۰ گرم

نون چایی ۵۰۰ گرم

دونات یک کیلو

دونات یک کیلو

کشمشی نیم کیلو

کشمشی نیم کیلو

پای سیب نیم کیلو

پای سیب نیم کیلو

شیرینی زبان نیم کیلو

شیرینی زبان نیم کیلو

شیرینی زبان یک کیلو

شیرینی زبان یک کیلو

نبات کادویی

شیرینی تر

کیک شکلاتی خیس یک کیلو

کیک شکلاتی خیس یک کیلو

کیک شکلاتی خیس نیم کیلو

کیک شکلاتی خیس نیم کیلو

شیرینی تر نیم کیلو

شیرینی تر نیم کیلو

نون خامه ای یک کیلو

نون خامه ای یک کیلو

کیک تولد مینی دو نفره

کیک تولد مینی دو نفره

کیک تولد

وزن کیک مشخص نیست ماءوتفاوتش بعداً حساب میشه
کیک تولد

ناپلئونی نیم کیلو

ناپلئونی نیم کیلو

ناپلئونی یک کیلو

ناپلئونی یک کیلو

نون خامه ای نیم کیلو

نون خامه ای نیم کیلو

کیک نوتلا نیم کیلو

کیک نوتلا نیم کیلو

کیک نوتلا یک کیلو

کیک نوتلا یک کیلو

شیرینی تر یک کیلو

شیرینی تر یک کیلو

شمع تولد

شمع عدد طلایی

عدد موردنظر خودرا در توضیحات بنویسید
شمع عدد طلایی

تاپر طلایی

طرح مورد نظر خودرا در توضیحات بنوسید
تاپر طلایی

شکلات فله

شکلات تلخ باراکا

شکلات تلخ باراکا

ابنات مینی کندی نیم کیلویی

درطعم مختلف سیب لیمو توت فرنگی
ابنات مینی کندی نیم کیلویی

آبنبات مینی کندی یک کیلو

میکس طعم های سیب ترش لیمو توت فرنگی
آبنبات مینی کندی یک کیلو

ابنبات مینی کندی ۲۵۰ گرم

ابنبات مینی کندی ۲۵۰ گرم

شکلات تلخ باراکا نیم کیلو

شکلات تلخ باراکا نیم کیلو
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰
یکشنبه ۰۱:۳۰ تا ۱۷:۰۰
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰
پنج شنبه ۰۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰