پشتیبانی
از طریق تلگرام

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خرمالو

7,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

سیب قرمز

8,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

انار

7,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

هلو

10,000 تومان

500 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بامیه خورشتی

7,500 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

کاهو رسمی

3,000 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

کلم قرمز

1,800 تومان

1 کیلوگرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

بادمجان

4,000 تومان

750 گرم
1000 گرم
2000 گرم
2000 گرم
750 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

ماست خیار کاله

6,700 تومان

100 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

خامه خرما کاله

1,750 تومان

100 گرم
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

کره حیوانی دامداران

3,500 تومان

970 میلی لیتر
مشاهده جزئیات مشاهده جزئیات

شیر کم چرب پاکبان

3,200 تومان

 • www
 • yyy
 • hhh
 • fff
 • sss
 • aaa
 • tttt
 • 50
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Scroll