سفارش تلفنی ۳۳۵۵۳۳۵۱ ۰۲۸


در جهت افزایش کیفیت خدمات به همشهریان عزیز در این ایام خاص و با توجه به حجم سفارشات، تعداد کالاهای فروشگاه محدود شده و در چند روز آینده این محدودیت رفع خواهد شد و تنوع کالاها افزایش می یابد.