ثبت نام/ورود

Qazvinkharid.com

توجه:
بدلیل تغییر در سایت قزوین خرید و همچنین بهبود و توسعه کلاب در سایت جدید، خواهشمند است به منظور جلوگیری از منقضی شدن امتیازات خود، حداکثر تا تاریخ 1401/8/10 نسبت به استفاده از امتیازات گذشته خود اقدام فرمایید.
قزوین! کلاب
برای مشاهده امتیاز وارد حساب کاربری خود شوید
جایزه های دریافتی
تاریخچه امتیاز ها

با انجام هر تراکنش می توانید امتیاز کسب کنید

بعد از ثبت سفارش 2 امتیاز به شما تعلق میگیرد

1 امتیاز برای انجام تراکنش

2 امتیاز بر اساس مبلغ کل سفارش

تکمیل کردن پروفایل

استفاده از کد معرف شما برای ثبت نام

وارد حساب کاربری خود شوید
وارد حساب کاربری خود شوید
عادی
برنزی
نقره ای
طلایی
وی ای پی
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از لبنیات بهار

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 17 درصدی برای خرید از عسل کریمی

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 17 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید ازآب میوه شاتوت

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 5 درصدی برای خرید از فروشگاه ارگانیک

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 5 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7درصدی برای خرید پروتئینی کالیس

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 5 درصدی برای خرید از پروتئینی امیر دیوانی

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 5 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از عطاری رضوان

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از سبزی سبزینه

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 5 درصدی برای خرید از ظروف یکبار مصرف گلبرگ

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 50,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 5 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از آب انار دربند

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 50,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از لوازم التحریر کاکتوس

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 5 درصدی برای خرید از خدمات فنی هوشمندی

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 50,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 5 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 5 درصدی برای خرید از فروشگاه سبزیجات غیاثوند

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 5 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از ترش کوک

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از میوه گرام

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 50,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 4 درصدی برای خرید از خشکشویی دکتر افشار

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 50,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 4 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 5 درصدی برای خرید از ملچ مولوچ

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 5 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از فروشگاه لبنیات برادران

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 5 درصدی برای خرید از فروشگاه لبنیات آریا

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 5 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 9 درصدی برای خرید از لبنیاتی بهپاک 2

  1,200 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 9 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از شیرینی ناتلی

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 50,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از فروشگاه ماهی امیر

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از فروشگاه سبزیجات پینار

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 1 درصدی برای خرید از نیکدانه

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 1 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 2 درصدی برای خرید از کوشت شترمرغ ساوانا

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 2 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف3 درصدی برای خرید از لبنیات بهپاک

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 3 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از گالری خط بو

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 9 درصدی برای خرید از عطاری کریمی

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 9 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 14 درصدی برای خرید از پلاسکو دلبند

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 14 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 3 درصدی برای خرید از ماهان طب

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 3 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 12 درصدی برای خرید از عسل دارچین

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 12 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 3 درصدی برای خرید از مرغ پامیر

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 3 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف ۷ درصدی برای خرید از میوه بازارچه سپه

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 9 درصدی برای خرید از بوتیک گندم

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 9 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از چای نوشینه

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از زعفران بیرجند

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از مرغ و ماهی نوید

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 50,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 5 درصدی برای خرید از دهکده میوه

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 50,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 5 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 5 درصدی برای خرید از شیرینی شیردست

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 50,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 5 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 12 درصدی برای خرید از عطاری دارچین

  2,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 12 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 9 درصدی از صنایع چوب حسینی

  2,500 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 2,000,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 9 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 5 درصدی برای خرید از آجیل صلواتی

  2,500 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 5 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 4 درصدی برای خرید از سوپر گوشت میرداماد

  2,500 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 4 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 10 درصدی برای خرید ازداروخانه نیکان

  2,500 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 10 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 9 درصدی برای خرید از فروشگاه ماهی پاک شده امیر

  2,500 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 9 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 2 درصدی برای خرید از سلطان گوشت

  2,500 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 100,000 تومان
  سقف تخفیف 1,000,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 2 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 2 درصدی برای خرید از برنج حسینی

  2,500 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/29

  کد تخفیف 2 درصدی

  مشاهده
 • کد تخفیف 7 درصدی برای خرید از گل یخ

  30,000 امتیاز مورد نیاز
  حداقل مبلغ خرید 10,000 تومان
  سقف تخفیف 500,000 تومان
  اعتبار تا 1401/12/30

  کد تخفیف 7 درصدی

  مشاهده
درحال بارگذاری
همه
500 امتیاز
500 تا 800 امتیاز
800 تا 1000 امتیاز
1000 تا 5000 امتیاز
5000 تا 10000 امتیاز
10000 تا 20000 امتیاز