ثبت نام/ورود

رستوران عتیق

بسته است %10

قزوین ، چهار راه پادگان ، جنب سازمان آب33346666

شنبه 12:00 تا 16:00 - 16:00 تا 21:30
یکشنبه 12:00 تا 16:00 - 16:00 تا 21:30
دوشنبه 12:00 تا 16:00 - 16:00 تا 21:30
سه شنبه 12:00 تا 16:00 - 16:00 تا 21:30
چهارشنبه 12:00 تا 16:00 - 16:00 تا 21:30
پنج شنبه 10:00 تا 16:00 - 16:00 تا 21:30
جمعه 12:00 تا 16:00 - 16:00 تا 21:30
نظری جهت نمایش وجود ندارد!