ثبت نام/ورود

رستوران دوناتز

بسته است %25

پونک خ مصیب مرادی بعد از میدان ایران روبروی شاهد سوم رستوران دوناتز

شنبه 11:30 تا 16:00 - 18:30 تا 23:15
یکشنبه 11:30 تا 16:00 - 18:30 تا 23:15
دوشنبه 11:30 تا 16:00 - 18:30 تا 23:15
سه شنبه 11:30 تا 16:00 - 18:30 تا 23:15
چهارشنبه 11:30 تا 16:00 - 18:30 تا 23:15
پنج شنبه 11:30 تا 16:00 - 18:30 تا 23:15
جمعه 11:30 تا 16:00 - 18:30 تا 23:15
نظری جهت نمایش وجود ندارد!