ثبت نام/ورود

عطاری لقمان حکیم

بسته است

غیاث آباد، بلوار آزادگان

شنبه 10:30 تا 14:00 - 16:30 تا 21:30
یکشنبه 10:30 تا 14:00 - 16:30 تا 21:30
دوشنبه 10:30 تا 14:00 - 16:30 تا 21:30
سه شنبه 10:30 تا 14:00 - 16:30 تا 21:30
چهارشنبه 10:30 تا 14:00 - 16:30 تا 21:30
پنج شنبه 10:30 تا 14:00 - 16:30 تا 21:30
جمعه 11:00 تا 13:30 - 17:00 تا 21:30
نظری جهت نمایش وجود ندارد!