ثبت نام/ورود

رستوران شاندیز اسفندیار

بسته است %10

قزوین ، پونک بلوار نخبگان، نبش فهیم 14

شنبه 12:00 تا 17:00 - 17:00 تا 22:30
یکشنبه 12:00 تا 17:00 - 17:00 تا 22:30
دوشنبه 12:00 تا 17:00 - 17:00 تا 22:30
سه شنبه 12:00 تا 17:00 - 17:00 تا 22:30
چهارشنبه 12:00 تا 17:00 - 17:00 تا 22:00
پنج شنبه 12:00 تا 17:00 - 17:00 تا 22:00
جمعه 12:00 تا 17:00 - 17:00 تا 22:00
نظری جهت نمایش وجود ندارد!