ثبت نام/ورود

رستوران ماهورا

بسته است %5

خیابان نوروزیان بین حکمت 24 و 26

شنبه 12:00 تا 15:30 - 19:30 تا 22:00
یکشنبه 12:00 تا 15:30 - 19:30 تا 22:00
دوشنبه 12:00 تا 15:30 - 19:30 تا 22:00
سه شنبه 12:00 تا 15:30 - 19:30 تا 22:00
چهارشنبه 12:00 تا 15:30 - 19:30 تا 22:00
پنج شنبه 12:00 تا 15:30 - 19:30 تا 22:00
جمعه 12:00 تا 15:30 - 19:30 تا 22:00
نظری جهت نمایش وجود ندارد!