ثبت نام/ورود

ایزی دیزی

بسته است %10

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، روبروی پمپ بنزین، جنب کارخانه یخ طهماسبی

شنبه 12:00 تا 15:30 - 19:00 تا 21:00
یکشنبه 12:00 تا 15:30 - 19:00 تا 21:00
دوشنبه 12:00 تا 15:30 - 19:00 تا 21:00
سه شنبه 12:00 تا 15:30 - 19:00 تا 21:00
چهارشنبه 12:00 تا 15:30 - 19:00 تا 21:00
پنج شنبه 12:00 تا 15:30 - 19:00 تا 21:00
جمعه 12:00 تا 15:30 - 19:00 تا 21:00
نظری جهت نمایش وجود ندارد!