ثبت نام/ورود

دیزی لند (کباب بناب فرمانی سابق)

بسته است %10

قزوین ، انتهای بلوار نخبگان

شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 23:00
یکشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 23:00
دوشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 23:00
سه شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 23:00
چهارشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 23:00
پنج شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 23:00
جمعه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 23:00
نظری جهت نمایش وجود ندارد!