ثبت نام/ورود

رستوران سلطان

بسته است %10

نوروزیان حکمت 73

شنبه 12:00 تا 16:30 - 19:00 تا 23:00
یکشنبه 12:00 تا 16:30 - 19:00 تا 23:00
دوشنبه 12:00 تا 16:30 - 19:00 تا 23:00
سه شنبه 12:00 تا 16:30 - 19:00 تا 23:00
چهارشنبه 12:00 تا 16:30 - 19:00 تا 23:00
پنج شنبه 12:00 تا 16:30 - 19:00 تا 23:00
جمعه 12:00 تا 16:30 - 19:00 تا 23:00
نظری جهت نمایش وجود ندارد!