ثبت نام/ورود

رستوران دیماج

بسته است ارسال رایگان %10

نوروزیان بلوار پرستار بین حکمت 28 و 30

شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 22:45
یکشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 22:45
دوشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 22:45
سه شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 22:45
چهارشنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 22:45
پنج شنبه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 23:45
جمعه 12:00 تا 16:00 - 19:00 تا 23:45
نظری جهت نمایش وجود ندارد!