ثبت نام/ورود

خانه کباب خورشید

بسته است %15

شهرک کوثر،خیابان شهید محلاتی، پلاک 34

شنبه 12:00 تا 15:00 - 19:00 تا 22:30
یکشنبه 12:00 تا 15:00 - 19:00 تا 22:30
دوشنبه 12:00 تا 15:00 - 19:00 تا 22:30
سه شنبه 12:00 تا 15:00 - 19:00 تا 22:30
چهارشنبه 12:00 تا 15:00 - 19:00 تا 22:30
پنج شنبه 12:00 تا 15:00 - 19:00 تا 22:30
جمعه 12:00 تا 15:00 - 19:00 تا 22:30
نظری جهت نمایش وجود ندارد!