ثبت نام/ورود

پیتزا تنوری شف

بسته است %15

نوروزیان مابین حکمت 9 و 11

شنبه 12:00 تا 23:00
یکشنبه 12:00 تا 23:00
دوشنبه 12:00 تا 23:00
سه شنبه 12:00 تا 23:00
چهارشنبه 12:00 تا 23:00
پنج شنبه 12:00 تا 23:00
جمعه 12:00 تا 23:00
نظری جهت نمایش وجود ندارد!