ثبت نام/ورود
دهکده میوه
خیار درختی درجه1 یک کیلو
خیار درختی درجه1 یک کیلو
48,000
45,600
+
0
-
میکس منگوستین و رامبوتان
میکس منگوستین و رامبوتان
220,000
209,000
+
0
-
میکس رامبوتان و منگوستین
میکس رامبوتان و منگوستین
220,000
209,000
+
0
-
دستمبو درجه1 یک کیلو
دستمبو درجه1 یک کیلو
38,000
36,100
+
0
-
رز ماری
رز ماری
45,000
42,750
+
0
-
ترشی شور
ترشی شور
35,000
33,250
+
0
-
میوه صیفیجات برادران کریمی
پیاز زرد تازه بندری یک کیلو
پیاز زرد تازه بندری یک کیلو
25,000
+
0
-
سیب زمینی زرد زنجان یک کیلو
سیب زمینی زرد زنجان یک کیلو
22,000
+
0
-
کدو تنبل خارجی یک کیلو
کدو تنبل خارجی یک کیلو
55,000
+
0
-
رزماری یک بسته
رزماری یک بسته
45,000
+
0
-
سبزی روکولا یک بسته
سبزی روکولا یک بسته
45,000
+
0
-
کلم قمری یک کیلو
کلم قمری یک کیلو
55,000
+
0
-