ثبت نام/ورود
سبزی سلامت
کنگر سرخ شده
کنگر سرخ شده
115,000
+
0
-
آب نارنج
آب نارنج
68,000
+
0
-
جو پوست کنده
جو پوست کنده
38,000
+
0
-
سالاد سزار رژیمی با سس مخصوص
سالاد سزار رژیمی با سس مخصوص
95,000
+
0
-
ناگت 80 درصد مرغ 500 گرمی
ناگت 80 درصد مرغ 500 گرمی
115,000
+
0
-
سیب زمینی سوخاری 500 گرمی
سیب زمینی سوخاری 500 گرمی
60,000
+
0
-