ثبت نام/ورود
سوپر گوشت میرداماد
قلوه گاه گوساله اعلا یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد
قلوه گاه گوساله اعلا یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد
451,700
442,666
+
0
-
قلوه گاه گوسفندی
قلوه گاه گوسفندی
478,500
468,930
+
0
-
خورشتی مغز ران گوساله
خورشتی مغز ران گوساله
688,200
674,436
+
0
-
استیک فیله ( بدون استخوان )
استیک فیله ( بدون استخوان )
806,500
790,370
+
0
-
کوبیده مجاز شده خام  نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد
کوبیده مجاز شده خام نیم کیلویی سوپر گوشت میرداماد
225,850
221,333
+
0
-
قلم گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد
قلم گوساله یک کیلویی سوپر گوشت میرداماد
37,700
36,946
+
0
-
پروتئینی امیر دیوانی
بسته مواد اولیه پیتزا پپرونی 4 نفره
بسته مواد اولیه پیتزا پپرونی 4 نفره
483,600
455,050
+
0
-
پنیر پیتزا رنده شده ایتالیایی (۲ رنگ) دیار 5 %تخفیف بسته 2 کیلویی
پنیر پیتزا رنده شده ایتالیایی (۲ رنگ) دیار 5 %تخفیف بسته 2 کیلویی
340,000
323,000
+
0
-
بسته مواد اولیه پیتزا مخصوص 4 نفره
بسته مواد اولیه پیتزا مخصوص 4 نفره
346,900
+
0
-
ساندویچ ژامبون مرغ 90 %( تولید فروشگاه )
ساندویچ ژامبون مرغ 90 %( تولید فروشگاه )
60,000
+
0
-
هاتداگ پنیر 55% گوشت قرمز کامپوره خزر 500 گرم
هاتداگ پنیر 55% گوشت قرمز کامپوره خزر 500 گرم
148,115
+
0
-
سس پیتزا کوچک اوان
سس پیتزا کوچک اوان
29,000
+
0
-